Засилваме охраната на държавната граница

Резервът от щатове в МВР да отиде в ''Гранична полиция'' планира Бойко Рашков с промени, които чакат одобрението на правителството

Александра Маркарян 28 януари 2022 в 12:28 3363 1

Бойко Рашков

Снимка БТА/Христо Касабов, архив

Бойко Рашков

Значително увеличаване на броя гранични служители планира министърът на вътрешните работи Бойко Рашков. Той е внесъл предложение за промени в устройствения правилник на МВР, които създават възможност за използване на резерв от неразпределени щатни бройки за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция".

Засилването на охраната на държавната ни граница е мотивирано с предстоящото въвеждане в експлоатация на създадената през 2017 г. Система за влизане/излизане на Европейския съюз (СВИ) за външните му граници и в шенгенското пространство. Тя ще се прилага и по вътрешните ни граници, където проверките не са премахнати, но при облекчени процедури.

Всички страни членки трябва да са изпълнили изискванията за въвеждането на системата до септември 2022 г.

Тя включва механизъм за проверка за спазването на разрешения срок за краткосрочен престой на територията на държавите членки, който регистрира електронно времето и мястото на влизане и излизане на гражданите на трети страни. Тя ще замени подпечатването на паспортите на граждани на трети страни.

Подготовката по въвеждането на системата в експлоатация за България е свързана с реорганизация на работните процеси на ГКПП и внедряване на ново оборудване - изграждане на националните компоненти за интеграция със системата по сухопътни, морски, речни и въздушни граници - 27 ГКПП; изграждане на пътнически терминали за гранична проверка на пътниците от автобуси; осигуряване на ново техническо оборудване по границите - устройства за снемане на биометрия и резервиране на мрежовите устройства, осигуряващи достъп до ГКПП. На ГКПП на въздушни и сухопътни граници с пътнически терминали вариантите за гранична проверка в условията на СВИ могат да включват поставянето на електронни гишета за автоматизиран граничен контрол, преустройство на съществуващите кабини за граничен контрол или изграждането на нови, в т. ч. допълнителни пътни ленти за проверка на пътниците. "Това предполага и съответно кадрово обезпечаване на работните процеси, свързани с: граничните проверки, опазване на обществения ред и сигурността в граничната зона, надеждността и ефективността на информационно - технологичното осигуряване на системата", се казва в доклада на Рашков.

Сега правилникът на МВР дава правото на министъра да поддържа резерв от неразпределени щатни бройки за държавни служители и за работещи по трудово правоотношение. Той се използва при оптимизиране на числеността на структурите при значително увеличаване на функционалните им задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка. За целта има условие: в съответната структура да няма незаети щатни бройки, и именно то пречи да бъде подсилена "Гранична полиция", обяснява министърът в доклада си до правителството и предлага премахването му.

Щатът в "Гранична полиция" е 6880 щатни бройки и е "практически невъзможно" да няма вакантни длъжности, пише Рашков и обяснява, че някои от тях остават незаети дълго време, защото за тях се изискват специализирано обучение и квалификация. Той дава пример с инженерно-техническия и летателен състав на Специалния отряд за въздушно наблюдение, ИТ специалистите, служителите от плавателния състав на регионалните дирекции на "Гранична полиция" в Бургас и Русе и със специалистите, които поддържат системите за наблюдение на държавната граница и автотранспортната техника. "Подборът на подходящи кандидати отнема голям времеви ресурс" - изтъква министър Рашков.

Към края на октомври 2021 г. незаети са 389,5 щата в "Гранична полиция", става ясно от доклада.

115 от тях са за държавни служители с висше образование със статут по Закона за МВР, от които 33 са за ръководни длъжности и не могат да бъдат трансформирани в необходимите длъжности за обезпечаване на Системата за влизане/излизане. За 31 изпълнителски длъжности са обявени конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност и процедури за назначаване на държавна служба в МВР. Очаква се 11 курсанти, завършващи Академията на МВР, да бъдат назначени в "Гранична полиция".

Някои изпълнителски длъжности са единствени в съответните звена, поради което е невъзможно да бъдат насочени за целите на СВИ, пише министърът.

Други 33 бройки са за държавни служители висшисти със статут по Закона за държавния служител, по 15 от които се провеждат или предстоят процедури за назначаване/преназначаване.

"Наличието на вакантни длъжности от този вид не може да послужи като основа за компенсаторното им намаляване за сметка на увеличаване числеността на държавните служители със статут по Закона за МВР, предвид различията в статута, правомощията, задачите, дейностите и квалификацията на двете категории държавни служители в МВР", обяснява Рашков.

Други 207 места са за държавни служители със средно образование по Закона за МВР. От тях за 46 предстои назначаване на съответни длъжности, за 87 са обявени конкурси, за 74 такива процедури предстоят през 2022 г. Още 17 места са за работещи по трудови договори, чието сключване предстои.

Според Рашков не е целесъобразно да се използва ресурсът от вакантни длъжности в областните дирекции на МВР, "поради предстоящото въвеждане на модел за категоризирането им и утвърждаване на типова организационна структура в съответствие с настъпилите демографски промени, измененията в оперативната обстановка и динамиката на престъпността".

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови