Quantcast

Властта приема план за справяне с мащабна бежанска вълна

OFFNews Последна промяна на 10 ноември 2015 в 14:52 5442 13

Властта приема план за справяне с мащабна бежанска вълна

Снимка БГНЕС

Правителството да приеме план за действие при мащабна бежанска вълна. Това е една от препоръките, около която се обединиха членовете на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента. 

Повече от 5 часа продължи заседанието на Съвета. На него бяха обсъдени заплахите от промените в геополитическата среда за сигурност. Становището на КСНС е прието единодушно, като "Атака" се въздържали само по някои от текстовете в него.

Заседанието на КСНС днес беше свикано, след поредица от апели от политическите сили заради нарастващата заплаха заради миграционния натиск по външните ни граници. Първоначално президентът отказа да свика Съвета с аргумента, че на 20 ноември 2013 г. КСНС е излязъл с позицията по този въпрос. 

Няколко месеца по-късно членовете на КСНС се събраха, за да отчетат като основна заплаха и тероризма. За целта трябва да бъде подготвено законодателство за противодействие на тероризма. 

Правителството ще трябва да предложи и мерки, насочени към оптимизиране на структурите в сектора за сигурност, като е отчетено напрежението в „някои звена“. Основен приоритет на службите е защита на държавната граница и противодействие на тероризма.

По отношение на бежанския натиск участниците в КСНС са се обединили около становището, че е необходимо разширяване на зоната за сигурност, чрез присъединяване към нея на Западните Балкани. Според президента Дъблинското споразумение за предоставяне на убежище, както и Шенген не може да бъдат оценени като ефективни системи. 

Правителството ще трябва да приеме и стратегия за киберсигурност.

Наблюдаваме засилваща се тенденция на глобално политическо противопоставяне между Запада и НАТО от една страна, и Русия – от друга. Наличието на конфликти в непосредствена близост до гарниците ни предизвикват допълнително напрежение. Членовете на КСНС считат, че това се допълва и от липсата на гаранции за енергийната сигурност, се казва в становището.

Според становището институциите трябва да работят за единна европейска позиция за трайно решение на конфликтите в Близкия изток и миграционния натиск. Необходимо е също да се ускори евроинтеграцията на Западните Балкани при спазване на критериите за членство и гарантиране на национални ни интереси.

Ето и пълното изявление на президента: 

Бих искал да благодаря на представителите на парламентарно представените политически сили за национално отговорното отношение, което беше демонстрирано днес. Имаме един успешен Консултативен съвет за национална сигурност, при който постигнахме пълен консенсус, с резервирано отношение единствено на ПП „Атака“, но въпреки това част от решението. Сигурен съм, че институциите от сектор „Сигурност“ получават един много ясен сигнал за единство и подкрепа.

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди промените в геостратегическата среда за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи, както и способностите на държавните институции ефективно да им противодействат.

През последните години сме свидетели на фундаментални промени в средата за сигурност в Европа и света. Системата на международните отношения е изправена пред нови предизвикателства. Свидетели сме на процес на глобално противопоставяне, на засилване на досегашните и възникване на нови рискове и заплахи за стабилността в света. Наблюдаваните процеси са в резултат на промяната в поведението, значимостта и тежестта на основните глобални и регионални фактори.

Засилват се заплахите от асиметричен транснационален характер. Наблюдаваме експанзия на тероризма, основаващ се на религиозен и етнически екстремизъм вследствие на разпадащата се държавност в редица страни от Близкия Изток, Северна Африка, и др. Дългосрочен негативен ефект оказва феноменът чуждестранни терористични бойци. Масовите бежански и миграционни потоци вследствие на въоръжените конфликти и диспропорциите в социално-икономическото развитие заплашват да прераснат в хуманитарни кризи. Бежанският натиск и нелегалната миграция се превърнаха в основен рисков фактор за Европейския съюз и държавите членки.

Проблемите с миграцията, трафика на хора и тероризма ще продължат да бъдат сериозна заплаха за националната ни сигурност. Провалените държави и рекордният брой конфликти в Афганистан, Близкия изток и Северна Африка, както и появяването и възходът на т.нар. Ислямска държава в Ирак и Сирия, предизвикаха безпрецедентен миграционен натиск към Европа, чиято външна граница е и България. Разликите в социално-икономическото и политическото състояние на страните от Близкия и Среден изток, Африка и части от Азия, от една страна, и Европа, от друга, липсата на сигурност и перспектива за населението в много държави допълнително усилват миграционната вълна. На изпитание са поставени основни общи политики на ЕС. Дъблинската система за отговорността за предоставяне на убежище не може да бъде оценена като адекватна на спецификата и мащаба на миграционния поток. Недостатъчно ефективна е и Шенгенската система за граничен и визов контрол.

Големият брой мигранти натовари изключително много социалните системи и службите за сигурност на страната и налага отделянето на сериозен и допълнителен от гледна точка на планирането финансов ресурс. МВР е разработило и прилага необходимите планове и комплексни мерки по защитата на държавната граница от нелегално преминаващите; сега е важно да се ускори изпълнението им. Приоритетно значение придобива и активното противодействие на каналите и схемите за трафик на хора от страна на всички компетентни правоохранителни институции.

На този етап най-непосредствен и актуален за страната ни, без да подценяваме всички останали рискове, е рискът от продължаване или нарастване на миграционния поток към и през България. Ситуацията би се влошила в резултат от продължаваща неспособност на Европейския съюз да защити ефективно външните си граници, да изработи общи правила за справедливо решаване на миграционния проблем, както и да спомогне за трайно решаване на първопричините за миграционната криза.

Опасността от терористични действия в Европа се засилва в резултат на все по-осезаемото радикализиране на групи от обществото – особено в западноевропейските държави. Това е нов, но много сериозен проблем за страните от нашия континент. Европейски граждани вземат участие във военните действия на страната на Ислямска държава и други терористични групи. Те пренасят своя опит и радикални идеи в родните си страни, а това засилва допълнително заплахите от тероризъм. В това отношение е важно българските институции да предприемат достатъчно ефективни превантивни мерки, за да се предпазим от развитието на такива процеси и у нас.

Членовете на КСНС констатират, че наблюдаваме засилваща се тенденция на глобално политическо противопоставяне между ЕС, НАТО, от една страна, и Русия, от друга. Кризата в Украйна продължава. Налице са значителен брой замразени конфликти в близост до нашите граници. Наличието на конфликти в непосредствена близост до границите ни и промяната на баланса на силите в Черноморския регион предизвиква допълнително напрежение. Проблемите и опасностите за сигурността в страните от Западните Балкани остават нерешени.

Членовете на КСНС считат, че за България тези кризи се допълват и от липсата все още на ефективни гаранции за енергийната ни сигурност. Зависими сме от един доминиращ доставчик на газ, а свързаността ни със съседните страни е недостатъчна. България трябва да продължи да полага усилия за запазване на своите позиции за транзит на енергоносители.

Сред глобалните фактори с негативно отражение върху различните аспекти на националната сигурност са също: слабото икономическо развитие; бедността, социалното изключване, безработицата – особено младежката безработица; сътресенията във финансовата сфера; промените в природната среда и климата; демографските проблеми; религиозното противопоставяне и радикализирането на отделни обществени групи в държави в непосредствена близост до нас; заплахи за информационната сигурност и др.

Констатираме, че страната ни все още не е изградила необходимата система и не разполагаме с достатъчно ресурси, за да се справим ефективно със засилващите се киберзаплахи. В края на октомври, и то в условията на изборен процес, станахме свидетели на най-голямата досега кибератака срещу България. Фактът, че тя бе направена в деня на избори и референдум показа, че тя има ясна цел и е провокация към обществото и държавата. Тя демонстрира сила в киберпространството, която много малко държави притежават, но и показва уязвимостта на страната ни. Атаките към сайтовете на голям брой държавни институции затрудниха работата им и са ясен индикатор за мащабите на опасността. Това е нова опасност, която се нуждае от задълбочен анализ и разработване на достатъчно ефективни мерки за противодействие, като използваме и опита на партньорските служби за сигурност. Необходимо е да се вземат спешни мерки от нормативен, институционален, кадрови и ресурсен характер.

С толкова много различни и сериозни заплахи около нас отговорът, който ще дадем, е определящ. Трябва да инвестираме в сигурност и отбрана. Кризите взаимодействат помежду си, което води до ново невиждано досега ниво на непредсказуемост в международната среда за сигурност. Гражданите усещат нестабилността. Само заедно с нашите партньори от демократичните държави и чрез членството на България в Европейския съюз и НАТО можем да се справим с предизвикателствата пред нас.

Членовете на КСНС считат, че характерът и остротата на всички политически, асиметрични и икономически рискове и заплахи за нашата страна в средносрочен план ще се запазят. Необходимо е мобилизиране на целия кадрови, финансов и технологичен потенциал на страната за тяхното неутрализиране чрез предприемане на адекватни мерки. Необходими са допълнителни стъпки по отношение на засилването на функционалността на всички служби от сектор "Сигурност", преодоляване на вътрешното напрежение, което се забелязва в някои от звената на сектора и осигуряването на необходимите ресурси, които да позволят адекватно противодействие на заплахите за националната сигурност.

Въз основа на изнесените доклади и изразените становища Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки:

1. Министерският съвет да предложи мерки, насочени към оптимизиране на дейността на структурите в сектор „Сигурност“ и подобряване на способностите им съобразно променената среда за сигурност.

2. Съветът по сигурността при Министерския съвет да приеме план за действие в ситуация на мащабна бежанска и миграционна вълна, на която и да било външна граница на България, който да бъде осигурен финансово и технически. Основен приоритет е ефективната защита на държавната граница.

3. Министерският съвет да разработи и внесе в Народното събрание проект на закон за противодействие на тероризма.

4. Министерският съвет да осигури кадрово, финансово и технологично звената за киберсигурност за изграждането на способности за ефективно и своевременно противодействие на кибератаките. Министерският съвет да приеме Стратегия за киберсигурност и план за нейното изпълнение. Да се създаде подходяща структурна организация, която под ръководството на национален координатор по киберсигурност да осъществява непосредствено дейностите по изпълнение на Стратегията за киберсигурност.

5. Министерският съвет да инициира законодателни промени с цел хармонизиране на нормативната база с тази на ЕС и НАТО по отношение на защитата на комуникационните и информационните системи. Да се използват пълноценно международните механизми и програми за изграждане на общ капацитет и способности за киберзащита.

6. Всички компетентни институции активно да работят за формиране на единна европейска позиция, насочена към постигането на трайно решение на конфликтите в Близкия изток и Северна Африка и миграционния натиск.

7. Българските институции и политическите партии да работят активно за формиране на единна европейска позиция за разширяване на зоната за сигурност чрез ускоряване на евроинтеграцията на страните от Западните Балкани при спазване на критериите за членство и гарантиране на българските национални интереси.

8. В своята дейност българските институции и политици да участват активно в процеса на намиране на трайни решения за справяне с причините за миграционната криза в няколко направления:

- премахване на причините, пораждащи засиления миграционен натиск;
- стабилизиране на политическата и икономическата обстановка в конфликтните региони и държавите на произход и транзит;
- засилено сътрудничество със страните на произход и транзит и трайното им ангажиране в борбата с нелегалната миграция;
- повишаване нивото на гранична сигурност;
- прилагане на ефективна политика на връщане и изпълнение на спогодбите за реадмисия;
- подпомагане на изграждането на капацитет и предвиждане на достатъчно финансови ресурси за най-засегнатите от миграционен натиск държави.

Още веднъж благодаря на членовете на КСНС. Искам да ги поздравя за национално отговорния подход.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15.11 2015 в 18:24

Прочетох по-подробно изявлението на Плевнелиев, защото бях заинтригувана от отрицателните коментари под статията. Направо не намирам и една точка, по която да не е прав! Знам много добре, че Плевнелиев няма излъчване на президент на държава, но определено мисля, че позициите му по най-важните проблеми са по принцип правилни. Не веднъж го е доказвал с изказванията си по различни въпроси. По всички изредени по-горе проблеми е прав и жалко, ако и критикарите му нямат този по-всеобхватен поглед към нещата, а се вторачват в отделни проблемчета, които са много често следствие от по-глобалните проблеми, а не самите проблеми. Съвсем друг е въпросът какво нашите управници реално ще успеят да направят и дали ще се окажат способни да предпиемат наистина светкавични, при това ефективни мерки. А трябва!

15.11 2015 в 17:15

ПИСМО НА ГЕОРГИ СОФКИН ДО БОЙКО БОРИСОВ

България (еоод)-най-ниЗката държава с премиер с ниЗко IQ ……

Преди дни бе отбелязан Световният ден на ниския ръст. Ден с достатъчни силни хуманитарно, антидискриминационно, медицинско, ценностно и други послания…Това в БГ не се отбеляза, нито Августейшето правителство направи нещо (не защото бяха изборите)… а таз дата може и да ни е национален празник понеже тук всичко е ниско, малко, а хората са наведени, приведени,надупени, а онези от жълтите павета-ниЗки ,с непоносимо ниско IQ и като следствие Държавата е единствената африканска в ЕС…

Чисто формално погледнато, това е ден, посветен на хората, чийто ръст е до 140 см., физически ръст…

Чисто формално погледнато, в тази ниска и ниЗка реалност се откроява един Гигант- по бицепси,по най-брониран автомобил, по най-голямо (арогантно) медийно присъствие, който все дава пари за това и онова –„Аз дадох пари за…“…Той, Гиганта, е направил публично признание, че е Прост(ак)- разбирайте, че е с Ниско IQ, което вече е историческа и геополитическа аксиома… В ЕООД “България“ (на Борисов), това признание и Факт са ужасна заплаха за всеки един от нас „ниските“ в България… Днес, Задушница водени от любов и поданическа вярност да дарим на Гиганта, публично, 10-15 единици IQ… друго не можем да му дарим, защото нямаме, а и знаем, или предполагаме, че Гиганта Е изключително Богат финансово, според ниЗкия сайт ПИК в публикация от 2013г….вероятно е Милиардер…Милиардер е със сигурност!

Горното е и заради това, че опитите ни за борба и мъничко европейзиране на ужасната дискриминация бяха най-арогантно неглижирани и неподкрепен от Верни поданици на Гиганта в МРРБ, Министерство на транспорта- разбирайте Московски, комисията за защита от дискриминация, министерство на здравеопазването..имаме си свидетели-видни обществени и публични фигури…та тез Дискриминатори са на заплата в ЕООД “България“- при Гиганта.

Никаква омраза или Озлобление- искаме да дарим до 20 единици IQ на Гиганта Борисов…и един Въпрос към Гиганта: Той или хората ПОД него-крадат ли пари от спорта????....това скромно питане е поради факта, че Той, Гиганта с малко IQ- е голям тенесит, футболист,Каратист…т.е. спорта, както и всичко останало-знаи, футболни отбори,ракети, палки и бухалки (от художествената гимнастика :)), Му е татковина, бащиния.. Негово е… Категорично заявяваме, че Кражбите от спорта, а и не само са Огромни…

Искаме да припомним на Гиганта от Банкя последната изпята песен от Бийтълс, тяхното послание към света и поколенията (знаем,че Борисов е на „ти“ с английския….:))))- "and in the end the love you take is equal to the love you make..."...

Sorry… Нерде от една старана IQ, Бийтълс и Култура и…Гиганта б.б., от друга..

Георги Софкин, двукратен световен и Олимпийски шампион за хора с нисък ръст ( short statured people)..

7 ноември 2015, ЗадушницаP.S.- Висок съм 136 см. Имам документ от Най-престижната US медицинска инстанция "Johns Hopkins" колко ми е IQ-то … бих се радвал да си го премеря с Гиганта, ама публично…и не само IQ-то… J)))…и Дарението сме готови да му направим публично, включително с Нотариус, например Искра Фидосова…

„Искаме да се знае колко е CQ- то на Борисов??? CQ- коефициент на клептомани

На 12 ноември 2015 г

10.11 2015 в 18:04

Само с интеграция и взаимопомощ може да се решат глобалните проблеми. Много сме малки, за да се справим сами. Едно от първите неща е да се преодолее ксенофобията, която няма корени и традиции в българското общество. Наслоява се умишлено страх, страх от различното, че чрез страх по-лесно се управлява. Друга религия били. Че докато ДС не реши да противопоставя българите с различна религия се живееше съвместно без проблеми. Цигания щяло да стане. Че сега не е ли. Държавата загивала. Няма да загине, но ще се промени. Какъв е проблема. Цели империи са загинали и никой не реве, това си е естествения път на историята. И няма нищо неизменяемо.

10.11 2015 в 17:49

БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖНА ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ДЪЛБОКИ СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ И НАЗНАЧАВАНЕ НА КАДРИТЕ ПО НОВИТЕ СТРУКТУРНИ СХЕМИ НА КОНКУРСЕН ПРИНЦИП И НА БАЗА НА ЯСНО РАЗПИСАНИ КРИТЕРИИ !!!

10.11 2015 в 16:41

МАЙКО МИЛА, СНИМКАТА КАЗВА ВСИЧКО.....ВИЖТЕ САМО ТОПДЕБИЛА...ЦВЪКО РЪПОНЯ...ГОСПОДИ...КАК МОЖЕ ДА СМЕ ТОЛКОВА ДЕБИЛНО ТЪРПЕЛИВИ.....ТЕЗИ СА НАЙ-ГОЛЯМОТО НАКАЗАНИЕ ЗА 1300 ГОДИШНА БЪЛГАРИЯ......

ОСТАВКА!!!....

НАРОДЕЕЕЕЕ.....ВИЖ ГИ САМО......ТЕ НАПРАВО КРЕЩЯТ ЗА...ТОТАЛНО ИЗЧЕГЪРКВАНЕ.......ЗАВИНАГИИИИ......

ВСЕКИ ЧАС Е ФАТАЛЕН ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ!!!!!!!!!!!

10.11 2015 в 16:36

мунчи, вие от безродния бе-ха-ка в коя група се самоопределяте?

10.11 2015 в 16:32

И нито една едничка дума за интеграция на бежанците, нито дума за противодействие на неонацизма и ксенофобията, нито дума за изпълнение на международните задължения на България по Женевската Конвенция и други международни закони. Нито дума за ЧОВЕШКО отношение към бежанците. Всъщност това не е чудно - хората напуснаха България. Останали са мутри, некадърници, расисти и ксенофоби...

10.11 2015 в 16:32

Еволюирали български комунистически идеи, в американско дело.

10.11 2015 в 15:23

@selqnin, едно време всички са носили червен фес с черен пискюл, за да не плащат допълнителен данък. И пак са се намерили луди глави като Ботев, Левски, Панайот Волов, Бенковски и още стотици знайни и незнайни Българе!

Дължавата ни умира бре!
НЕ ГО ЛИ ВИЖДАТЕ???

10.11 2015 в 15:13

И две години са много! Баба Ванга не греши!
Овчедушието на болшинството българи и продажните ни политици ни хвърлят в пропастта, откъдето няма изход!