Росица Карамфилова обяви още три черноморски зони за защитени

OFFNews 08 януари 2023 в 14:17 2595 0

Росица Карамфилова

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Росица Карамфилова

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповедите за обявяване на три защитени зони, попадащи изцяло в морските пространства на България. Те са „Аладжа банка“, „Емона“ и „Отманли“, съобщи МОСВ.

Целта на защитата на зоните е опазване и поддържане на типовете природни местообитания и видовете, техните популации и разпространение в границите им, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Черноморския биогеографски регион. Ще се осигури свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Предмет на опазване в защитена зона „Аладжа банка“ са типовете природни местообитания Рифове и постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини, както и местообитанията на видовете муткур (морска свиня, Phocoena phocoena), афала (Tursiops truncatus), карагьоз (дунавска скумрия, Alosa immaculata) и малък карагьоз (харип, Alosa tanaica). Зоната е с обща площ 6,6964 кв. км.

Защитена зона „Емона“ е с обща площ 553,4528 кв. км. Предмет на опазване са отново типът природно местообитаниеРифове и местообитанията на видовете муткур, афала, карагьоз и малък карагьоз.

Предмет на опазване в защитена зона „Отманли“ са постоянно покритите от морска вода пясъчни и тинести плитчини и местообитанията на видовете муткур, афала и карагьоз. Зоната е с обща площ 0,0883 кв. км.

В трите заповеди са предвидени режими, с които се гарантира опазването на видовете и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Публичния регистър с всички обявени защитени зони може да видите ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков