Реформаторите искат ново преброяване на бюлетините от евроизборите

OFFNews 04 юни 2014 в 21:30 5571 8

Реформаторският блок внесе искане до Президента, НС, МС, ВКС, ВАС и Главния прокурор за сезиране на Конституционния съд за незаконност на изборните резултати.

Лидерите на петте партии от Реформаторския блок и проф. Тодор Танев от Гражданския съвет на РБ подписаха искането за оспорване законността на избора на 17-ти член на Европейския парламент.

Реформаторите искат Конституционният съд да се произнесе по законността на избора на базата на повторно преброяване на бюлетините.

Основанията на РБ за искането са нарушения на Конституцията и на действащия Изборен кодекс, както и редицата сигнали за нарушения, сред които реформаторите описват следните:

1. Откриване на изборния ден и провеждането на изборите при непълен състав на секционните избирателни комисии (СИК), както и участие в състава на секционните комисии на хора, които нямат право да бъдат членове на комисиите;

2. Лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, недостатъци на изборните книжа, които водят до опорочаване на волята на избирателите – развалени копирни машини, свършили тонери; липса на обучение на членовете на СИК;

3. Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата на ИК

4. Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции – данни за събиране на лични документи и лични данни, видно от редица тв предавания, излъчени в изборния ден;

5. Контролиран вот чрез множеството регистрирани наблюдатели с неясна цел, което води до ограничаване свободата на волеизявлението на избирателя;

6. Контролиран корпоративен вот;

7. Недопускане на представители на партии/ коалиции в секции поради формални прчини, поради което се възпрепятства непосредствения контрол върху изборния процес;

8. Отказ от предоставяне на копие на секционни протоколи или отказ на предоставяне на копие от приложенията на секционните протоколи;

9. Ненавременно произнасяне или отказ от произнасяне на СИК и/или РИК по отношение отказ за преброяване на преференциални гласове за водачи на листи; самият факт на неправилно преброяване на преференциите е съществено нарушение на изборните правила, допуснато от избирателните комисии и непосредствено влияещо върху справедливостта и прозрачността на избирателния процес. ЦИК отказват повторно преброяване с аргумент, че няма съществено несъответствие в резултатите, което е абсолютно невярно заключение. Масово в секционни комисии се разпространява и приема становището, че преференциите за водача не се брояли, което е в противоречие с решение № 398-ЕП на ЦИК. С последното решение не само СИК не са се съобразили, но и РИК, до които Реформаторскит блок е подал съответните жалби устно и писмено в изборната нощ и непосредствено след нея; Повторното преброяване, което изискваше справедливостта и правилното отчитане волята на избирателя, беше отказано по неясни съображения.

10. Достъпът на избирателите до секциите е ограничаван най-вече на лица с увреждания;

11. Не са взети мерки за запазване на тайната на вота – това се наблюдава при откъсване на отрязъка от бюлетината, която е сгъната неправилно, както и в секции секции с прозорци в тъмната стаичка и пряка видимост към действията на избирателя;

12. Грешки в генералното преброяване – води до неточно определяне на изборния резултат и прави избора на член на Европейския Парламент, за който е определен последният 17-ти мандат, незаконосъобразен; и др.;

13. Протоколи от секции съдържащи данни, че всички избиратели в тези секции са гласували само и единствено за една и същата политическа партия;

14. Протоколи от секции с неточни данни.“

В искането на РБ се цитират и редица сигнали от неправителствени организации, които са били наблюдатели на изборния процес.

„Масовото нарушаване на закона при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за водачите на листите е довело и до сериозни нарушения при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за партии, коалиции и инициативни комитети“, пише в искането на РБ.

Това сериозно рефлектира върху изборния резултат и се явява съществен порок. ЦИК се базира на погрешни данни при преброяването и неправилно разпределя мандатите по партии и кандидати, категорични са реформаторите.

РБ посочва и над 120 секции с непреброени гласове, които въпреки редица Решение на ЦИК по жалби на РБ, не са били коригирани.

„Ясно е, че несъответствието може да бъде открито само при повторно преброяване, а ЦИК изискват доказателства за несъответствието, за да възложат преброяването. Това е омагьсан кръг, чийто последствия са катастрофални за вменените на новоизбраната ЦИК функции да осигурят точно, вярно и справедливо отразяване на резултата от проведените избори“, подчертава в документа Реформаторският блок.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката