Президентът внесе казуса "Шивиков" в Конституционния съд

OFFNews Последна промяна на 07 август 2015 в 09:59 4468 1

Президентът внесе случая
Сезирането на съда касае случая с бригаден генерал Димитър Шивиков, чийто допуск до държавни тайни беше отнет заради водено срещу него досъдебно производство.

Президентът Росен Плевнелиев атакува в Конституционния съд текст от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), който забранява достъп до класифицирана информация на лица, срещу които има образувано досъдебно производство.

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от закона едно от изискванията за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация е срещу лицето да няма образувано съдебно или досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. Според държавния глава тази норма влиза в противоречие с Конституцията, която предвижда, че обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Това е в съответствие и с Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, които установяват презумпцията за невиновност на всяко лице, обвинено в престъпление, до доказване на вината му в съответствие със закон.

Законът не прави разлика дали лицето има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или спрямо него е образувано наказателно производство, аргументира се президентът.

Текстът от ЗЗКИ противоречи и на друг текст от Конституцията, който предвижда че не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието. Според закона за отбраната отказът за издаване и отнемането на разрешението за достъп до класифицирана информация, поради образувано наказателно производство, има за последица прекратяване на договора и освобождаване от военна служба. По този начин се ограничава и конституционно установеното право на труд.

ЗЗКИ не позволява да се прецени дали образуваното наказателно производство се отразява върху надеждността на лицето за работа с класифицирана информация, както и дали се застрашава националната сигурност. По тази причина военнослужещият не разполага с ефективна защита, даваща му възможност да обори тези заключения, а търпи негативни последици от прекратяване на договора и освобождаването му от военна служба. Създаването на законови необорими презумпции, с които се ограничават конституционни права, каквото е и правото на труд, е недопустимо, смята държавният глава.

ЗОВСРБ не предвижда ефективна защита и не дава възможност за възстановяване на длъжност на военнослужещия, дори ако наказателното производство срещу него бъде прекратено или той да бъде оправдан. Според президента това противоречи и на принципа, че Република България е правова държава, прогласен в чл.4, ал.1 от Конституцията на Република България.

Сезирането на съда касае случая с бригаден генерал Димитър Шивиков. Командирът на Стрямската бригада в Карлово е обвиняем за злоупотреба със служебно положение, защото пратил четирима войници да му ремонтират жилището. Заради това беше отнет допускът му до класифицирана информация, а това на практика означава, че той повече не може да изпълнява служебните си задължения и трябва да напусне армията.

Заради този случай правителството внесе промени в ЗЗКИ, в които е записано, че допускът до държавни тайни няма да бъде отнеман при досъдебно или съдебно производство за престъпление от общ характер. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови