Ексклузивно Бойко Борисов е опериран след травма при мач (допълнена)

Президентът опростил държавни вземания за 473 000 лв

OFFNews Последна промяна на 11 август 2016 в 15:26 2971 0

Президентът опростил държавни вземания за 473 000 лв

Президентът е опростил задължения на 221 граждани към бюджета за 472 533,65 лв., за периода от месец май 2012 г. до 1 юли 2016 г. Това стана ясно от отчета за дейността на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания (КОНДВ) към президента.

Опрощаването на плащанията е станало най-вече заради тежкото финансово и здравословно състояние на гражданите, които са поискали опрощаването. Опростени са задължения по 98 молби на майки за неправилно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода, когато детето е било настанено в детско заведение. Получените молби са удовлетворени, тъй като майките и семействата им не притежават недвижими имоти или са в лошо здравословно състояние или в подобно положение са членове на техните семейства, което е довело до завишени разходи за поддържане на тяхното здраве, както и до липсата на възможност за получаване на добри доходи. Уважени са и молби на многодетни и самотни майки.

Удовлетворените молби за опрощаване на задължения, произтичащи от неправилно получени суми като целеви помощи и месечни помощи по Закона за социално подпомагане, са 38. Това са задължения на социално слаби лица, които са безработни и се издържат от изплащани социални помощи, които са единственият им доход. Много от длъжниците са в тежко физическо и психическо състояние.

За опрощаване на неправилно изплатени суми за пенсии Комисията е одобрила 16 молби, които са предимно на възрастни хора с редица заболявания. Задълженията се отнасят и за неправилно получени инвалидни пенсии, които са минимални по размер или наследствени пенсии, получени от деца, прекъснали обучението си и нямащи право на пенсия.

КОНДВ е удовлетворила 4 молби за опрощаване на дължим данък върху недвижим имот. В конкретен случай предложението на Комисията за опрощаване се отнася за момче ненавършило 18-годишна възраст и загубило при катастрофа и двамата си родители. По други молби Комисията е приела за основателно становището на Общинския съвет да се опрости данъкът.

От май 2012 г. до 1 юли 2016 г. КОНДВ не е опростила държавни вземания на обща стойност 10 282 801,36 лв., по молби на 721 граждани. Получените молби са за опрощаване на неплатени данъци върху движима и недвижима собственост, за невнесени здравни осигуровки, глоби и наложени имуществени санкции и за надвзети суми за пенсии. Комисията мотивира своите предложения с доброто материално и имотно състояние на длъжника и/или на членовете на семейството или домакинството, както и с получавани добри месечни доходи за издръжка и добро здравословно състояние. В тези случаи Комисията приема, че дължимите суми не са несъбираеми и има възможност чрез ефективни изпълнителни действия те да бъдат събрани и внесени в приход на бюджета на държавата.

За посочения период са постъпили и 284 молби за опрощаване на суми, които не представляват държавни вземания и не са от компетентността на КОНДВ, на обща стойност 1 742 768,65 лв, съобщи още председателят на Комисията Пламен Конов. Това са молби, отправени от физически лица за опрощаване на сметки за топлинна и електрическа енергия, топла вода и други комунално-битови услуги, както и по отношение на невърнати кредити, неплатени наеми за имоти частна общинска собственост, такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови