Правителството одобри проектите по две оперативни програми за 2.5 млрд. евро

OFFNews 26 ноември 2014 в 14:33 1929 0

Правителството одобри днес проектите по две оперативни програми за 2.5 млрд. евро. 

Актуализираният проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е на стойност близо 700 млн. евро, като националното съфинансиране е 105 млн. евро. Програмата съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и технологично развитие, Образование и учене през целия живот, Образователна среда за активно социално приобщаване, Техническа помощ.

Вторият проект е на ОП "Околна среда". Програмата е с акцент върху изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор, постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци, подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух.

Общият бюджет на ОПОС е 1 770 381 342 евро, в т. ч. европейско съфинансиране в размер на 1 504 824 141 евро и 265 557 201 евро от националния бюджет, разпределени между приоритетните оси както следва: „Води”- 1 216 млн. евро, „Отпадъци” - 268 млн. евро, „Натура 2000 и биоразнообразие” - 101 млн. евро, „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” - 78 млн. евро, „Подобряване качеството на атмосферния въздух” - 58 млн. евро, „Техническа помощ” - 47 млн. евро.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови