ПФ и АБВ са против идеята на ГЕРБ за по-бързо отчуждване на имоти

Нели Чолашка Последна промяна на 11 ноември 2014 в 18:05 4699 4

Бойко Борисов в предишния мандат като премиер открива отсечка от Южната дъга в София.

Патриотичният фронт и АБВ не подкрепиха проектозакона за промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, с които значително ще се облекчи процедурата по отчуждаване на земи за строителство на "големи инфраструктури проекти".

Представителите на ПФ и АБВ гласуваха против включването на проекта, приет в последните дни от работата на служебното правителство, в дневния ред на временната правна комисия и той така и не беше обсъден.

Дългите процедури по отчуждаването на имоти при строителство на магистрали отдавна дразнят премиера Бойко Борисов. Почти сигурно е, че експерти на партия ГЕРБ са изготвили законопроекта и идеята е сега той бързо да мине през парламента.

Според предложените промени актът за отчуждаване влиза в сила и имотът се смята за отчужден, когато актът не е обжалван и определеното в него парично обезщетение е преведено по сметка на правоимащите лица, а при липса на посочена сметка – по сметка на областния управител.

В случаите на обжалване това ще става, когато обезщетението е преведено по сметка на правоимащите лица въз основа на съдебно решение.

Предвижда се възможност, при допуснато предварително изпълнение на акта за отчуждаване, инвеститорът на национален обект да влезе във владение на имота преди актът за отчуждаване да е влязъл в сила.

Това ще се допуска при наличие на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект, и превеждане на определеното в акта за отчуждаване обезщетение на правоимащите лица. 

Все пак е предвидено и по-адекватно обезщетение на собствениците - влизането на инвеститора във владение на имота се обвързва с механизъм за определяне и изплащане на обезщетение за пропуснати ползи на собственика от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на акта за отчуждаване.

Предвижда се и обезщетение за вредите върху имота или възстановяването му във вида към момента на завземането му от инвеститора в случай, че отчуждаването не се осъществи или бъде отменено. Дължимите обезщетения се определят от инвеститора на национален обект след влизане в сила на акта за отчуждаване.

Собственикът на имота може да оспори размера на определеното обезщетение и да иска присъждане на обезщетение в по-висок размер. Когато съдът постанови по-висок размер на обезщетението, инвеститорът изплаща на собственика разликата заедно със законните лихви върху нея в едномесечен срок от постановяване на съдебното решение.

В началото на 2011 г. ГЕРБ промени Закона за устройство на територията така, че делата срещу отчуждаването не спираха строителството на пътища и магистрали. В средата на миналата година обаче Конституционният съд отмени тези разпоредби и дори и едно заведено дело може да спре строителството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови