Окончателно: Сметната палата ще следи бюджета на здравната каса

OFFNews 25 февруари 2021 в 12:53 1112 0

Снимка Архив/OFFNews

Парламентът прие окончателно на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от председателя на здравната комисия и председател на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова. Според промените при осъществяване на контрола на бюджета на НЗОК Сметната палата трябва да изрази становище и за начина на прилагане на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на касата и на методиките за прилагането им.

Одитният орган изпраща за сведение доклада на министъра на здравеопазването. Въз основа на документа той може да предложи на надзорния съвет на НЗОК изменение и/или допълнение на механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета й и на методиките за прилагането им.
По изключение през 2021 г. , при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести или при извънредна епидемична обстановка, механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на касата, не се прилага за лекарствените продукти, получени от човешка плазма или от човешка кръв-имуноглобулини, включени в Позитивния лекарствен, гласува парламентът. Това са медикаменти, заплащани напълно или частично за домашно лечение на територията на страната както и в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги.

Разходите на НЗОК в тези случаи, когато са над определените целеви средства в бюджета й за 2021 г. и при отчитане и на дела на резерва, по решение на надзорния съвет не подлежат на възстановяване от притежателите на разрешения за употреба, за които механизмът се прилага.

Тази разпоредба е в сила до отмяната на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието