Несъществуващият хъб Балкан вече е обект от национално значение

OFFNews Последна промяна на 09 май 2018 в 13:21 2510 0

Несъществуващият хъб Балкан вече е обект от национално значение

Девет ключови обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха обявени от Министерския съвет за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост, съобщават от правителствената пресслужба. Сред тях е несъществуващият газов хъб "Балкан".

През март българското държавно енергийно дружество подписа договор за възлагане на предпроектното проучване за газовия хъб "Балкан" с българо-швейцарския консорциум " ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт". Проучването трябва да оцени в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, както и точния бизнес модел за неговото реализиране.

Останалите обекти, които бяха обявени за обекти от национално значение са разширението на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, разширението на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница, преносеният газопровод до Панагюрище и Пирдоп, преносеният газопровод за Свищов, преносеният газопровод до Разлог и Банско, модернизацията на компресорните станции „Лозенец“, „Петрич“ и „Ихтиман“ чрез интегриране на четири газотурбокомпресорни агрегата, подмяната на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци –Батулци – Калугерово и подмяната на северния (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.

С реализацията на проекта за газов хъб „Балкан“ ще бъде изградена необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ в региона с тези в Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност – Сърбия, Република Македония, Босна и Херцеговина, припомнят от правителствената пресслужба. По този начин проектът ще допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика.

Проектът е включен в десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG.

С реализацията на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” ЕАД в участъка от българо-турската граница до българо-сръбската граница ще се постигне сигурност на доставките на природен газ както за нашата страна, така и за съседните балкански държави и региона, откриване на допълнителни висококвалифицирани работни места, затвърждаване на ролята на България като транзитна страна в региона и ЕС.

Проектите за изграждане на преносни газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, до Свищов, както и до Банско и Разлог се финансират по линия на Международния фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Проектът за модернизация на трите компресорни станции „Лозенец”, „Петрич” и „Ихтиман” е част от дейностите, които се финансират по линия на Механизма за свързване на Европа. Модернизацията на компресорните станции предвижда интегриране на 4 нискоемисионни турбинни газокомпресорни агрегата, като в компресорна станция „Лозенец” ще бъдат интегрирани два агрегата. С реализацията на проекта компресорните станции ще отговарят на най-високите европейски екологични изисквания.

С рехабилитацията на участъци от северния полупръстен Беглеж –Дерманци - Батулци –Калугерово и Вълчи дол - Преселка ще бъде гарантирана надеждността на съоръженията и ще бъде осигурен проектният капацитет за пренос на природен газ.
Изпълнението на всички обекти е включено в десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2017-2026 г., одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране на 1 август 2017 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови