Народното събрание прие доклада на БАН за 2017 г.

OFFNews 04 септември 2018 в 15:12 1906 0

През 2017 г. в БАН са работили 2683 учени на академична длъжност. Публикационната активност включва 3391 в международни рефенирани списания, което е нарастване с 10% спрямо предходната година и е почти 60% от всички български публикации.

Това става ясно от годишния доклад за дейността на Българската академия на науките през 2017 г., който беше приет днес от Народното събрание.

В доклада се посочва още, че бюджетната субсидия на Акадамията през 2017 г. е 78 млн. 854 хил. лв. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии.

Собствените приходи и трансфери през 2017 г. са 51,9 млн. лв. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция, услуги и дарения.

Председателят на БАН Юлиан Ревалски информира, че финансовият отчет за 2017 г. е заверен за пета година без никакви забележки от Сметната палата, което се случва на много малко организации в страната.

В доклада се изразява загриженост, че в БАН не постъпват достатъчно млади учени и че за разлика от свои аналози в Западна Европа, Академията работи в режим на прегряване с близо 40% привлечено външно финансиране по приложни задачи, което ограничава развитието на фундаментални дисциплини и класически науки.

Юлиан Ревалкси заяви, че наградите на МОН, които се връчват ежегодно, показват, че потенциалът в БАН е на изключително високо ниво. Пет от наградите отидоха при учени от БАН, посочи той.

Председателят на Академията каза още, че се наблюдава устойчиво развитие на публикационната дейност, както и участието в научни форуми, изследователски проекти.

Народният представител от БСП Анелия Клисарова посочи, че за 26 години младите служители, постъпили в БАН, са двама, а учените над 65 години са 212.

"Постиженията на Академията са много, това е една утвърдена научна организация. Затова ние благодарим за вашия труд. Не по-малко важно е, че 60% от научната продукция в реномираните списания са на БАН", заяви тя.

Станислава Стоянова от ГЕРБ бе категорична, че приоритет на управляващото мнозинство е финансирането на научните дейности да достигне увеличение от 1,5% от брутния вътрешен продукт.

Съгласно нашите приоритети можем да посочим, че БАН продължава да прави стъпки, съгласувани със заложените в Националната стратегия за развитие на научните изследвания, приоритетни задачи и с иновационната стратегия за интелигентна специализация, заяви Стоянова. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието