Quantcast

МО дава 45 млн. за МиГ-29 с обява на новоговор

OFFNews Последна промяна на 19 април 2016 в 15:44 4452 10

nenchev
На 12 януари Ненчев полетя на МиГ-29 с ремонтирани в Полша двигатели

Три обществени поръчки за доставка на резервни части и консумативи за изтребителите е обявило Министерството на отбраната, става ясно от съобщения на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Общата им стойност е за 45 млн. лева.

Първата е  4 166 666 лева и е за по-дребни възли и части. Втората е за доставка на седем броя кутии на самолетните агрегати и за нея МО ще плати 10 833 333.33 лева. Тази кутия се захранва от реактивните двигатели на изтребителя и осигурява системите му с електричество, охлаждане, смазване и т.н.

Третата поръчка е за 10 нови или ремонтирани реактивни двигателя РД-33. За тях МО ще даде 30 000 000 лева. В началото на годината министър Николай Ненчев обяви, че ще се купуват само 6 двигателя. Не е ясно откъде ще дойдат те, след като РСК МиГ обяви, официално че полските и украинските двигатели РД-33 нямат сертификат от руския производител.  

Поръчките са направени на 13 април - два дни преди влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки. По този повод столичен седмичник отбелязва, че в последните дни преди влизането на закона държавата е поставила рекорд с поръчки за 1.4 млрд. лева.

През януари Ненчев обяви, че България ще купи нови руски двигатели за МиГ-29, но те няма да се вземат от Русия. Според проучване на Министерството на отбраната (МО) имало европейски страни, които притежават нови двигатели за старите съветски машини, въпреки че те се произвеждат само в Русия.

Дори и да бъдат доставени търсените части, самолетите няма да бъдат сертифицирани от руския производител РСК МиГ. Това стана ясно още миналата година от официално изявление на компанията. Производителите, с които Ненчев отказа да продължи договора за сервизно обслужване обявиха, че ще смятат българските МиГ-29 за бракувани, ако те се ремонтират с части без сертификат.

Сагата с българските мигове придобива и комичен характер, ако се прочете как са обяснени някои от изискванията към евентуалните доставчици.

Впечатляващ е лапидарният стил на последния документ за двигателите, поместен на сайта на АОП. Текстът донякъде прилича на новговора в "1984" на Джордж Оруел. Отговорен за обявата е  държавен експерт Валери Каменов. За улеснение на читателите на OFFNews и с извинение за мъката, която ще им причини дешифрирането на обявата, публикуваме без редакторска намеса част от нея:

"Лично състояние
Критерии относно личното състояние на икономическите оператори (което може да доведе до тяхното изключване), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
За уч. в процед. на догов. Кандидатите следва да предст. за предв. подб. Заявление за участие, което съдържа: 1) Списък на докум. и инф., съдърж. се в заявл., подписан от кандидата; 2) Предст. на кандидата (Прилож. № 1 от документ.) подписан от закон.предст.на кандид. Ког. кандид. е обедин., което не е юрид. лице, прилож. се попълва за всяко физич. или юрид. лице, включ. в обедин. Когато канд. е чужд. физич. или юрид. лице, или техни обедин., то се предст. и в офиц. прев.;3) При канд. обедин.– Копие на дог. за обедин. Ког. в дог. не е посоч. лицето, което предст. участн. в обед. се предст. и докум., подписан от лицата в обедин., в който се посоч. представляв. Догов.да удост., че срокът на обедин. покр. врем. за което поръчк. ще бъде изпълн. След подав. на заявл. за участ. в процед., не се доп. промени в съст. на обединен.; 4) Деклар. по чл.47, ал.9 от ЗОП (Прил. № 2 от док.). В декл. се вкл. инфор. отн. публ. рег., в които се съд. посоч. обст. или компет.орган, който съгл. законод. на държ., в която канд. е устан., е длъж. да предст. информ. за тези обстоят. служ. на възлож. Когато кандид. е чужд. физич. или юрид. лице, или техни обедин., докум. се предст. и в офиц. превод. 5) Декл. за отсъст. на обст. по чл.3, т.8 или налич. на обстоят. чл.4 от Зак. за икон. и фин. отнош. с друж., регистр. в юрисд. с префер. дан. реж., свърз. с тях лица и техн. действ. собств (ЗИФОДРЮПДРС) (Прил. № 3 от док.); 6) Декл. по чл. 327, ал. 1 от Зак. за отбр. и въор. сили на Р. Бълг.(ЗОВСРБ) (Прил.№ 4 от док.); 7) Декл. за отсъст. на обст. по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (Прил.№ 5 от докум.); 8) Декл. за използ./ неизполз. на подизп. при изп. на поръчк. (Прил. № 6 от док.). При използ.на подизп. в декл. (Прил. № 7) следва да бъдат отбел. предвид. подизпълн., видов. раб. от предм. на поръч., които ще се предл. на подизп. и съотв. на тези раб. дял в проц. от стойн. на общ. пор.; 9) Деклар. за липса на свърз. с друг участ. по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обст. по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Прил. № 8 от док.);10)Декл. от канд., че рем-та. на двиг. ще бъде изв. от организ., отор./ серт./лиценз. за извърш. на този вид дейн. от оригин. констр./произв. или от национ.(воен.) вл., под чиято юрисд. е тази орг.11)Докум. за гаран. за уч. Предст. се ориг. на банк. гар. (Прил. № 14 от док.) или копие на док. за внес. гар. под форма на парична сума внес.по банк. с-ка на Възлож; 12) Канд. в своб. форма деклар. дали ще внася или трансфер. двиг., като предст. завер. от него копие на валид:(Ако канд. ще внася двиг. в Р. Б.- Лиценз доказв. правото на Канд. да извърш. износ и внос на продук. свърз. с отбр.(ако Канд. е бълг. юрид. или физ. лице), или аналог. док. ако такъв се изисква от законод. на съотв. държ. (ако кандид. е с регистр. и седал. извън Р. Б.; (Ако канд. ще извърш. трансфер на дост. двиг. в Р. Б.)- Сертиф. за получ. на продук. свърз. с отбр. или друг докуме. доказв. прав. на Канд. да извърш. трансф. на продук. свърз. с отбр. (ако Канд. е бълг. юрид. или физич. лице), или аналог. докум., ако такъв се изисква от закон. на съотв. д-ва (ако канд. е с рег. извън РБ) 13)Деклар. от канд., че при необход. от осъществяв. на внос, износ или трансфер на двигател. в хода на изпъл. на поръч., то по отнош. на кандид./участн. и/и нег. подизп. не са нал. забр. устан. в акт. на ЕC и валид. спрямо конкр. Физич. или юрид. лица, образув.или орг.14)Доказ. за техн. възм. съгл. ІІІ.2.3) от наст. обявление.15) Деклар. за приеман. на услов. в проекта на дог. (Прил. № 11 от док.); Съгл. чл. 56, ал.3 от ЗОП когато кандидат в процед. е обединен., което не е юридич. лице: - документите по т. 2, 4, 5 и 7 се предст. за всяко физич. или юридич. лице, включено в обединен. а, докум по т.6 се подп. от представляващия кандид.; - документ. по т. 13 , плюс доказат. за технич. възможн. се предст. само за участн., чрез които обединен. доказва съответ. си с критер. за подбор".

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

73928

10

El Commandante

19.04 2016 в 21:09

Обявявам конкурс-обществена поръчка за двигател, климатик, бордкомпютър и дисплей за навигацията на БМВто ми!
Очаквам оферти от Мерцедес,Тойота и Шкода.

9

19.04 2016 в 20:22

Абе прочетох документацията и никъде не пише сертификат от производителя....

19.04 2016 в 19:34

Хахаха, че за какво да издадат сертификат за двигателите братушките. Да не са луди?! Разни там поляци да им изядат хляба... То от руското "по-добро" нема. Нищо, че например ние правим по-добри Калашници дори от руснаците. То това двигателя е сложно нещо, те тъпите поляци едва ли ще могат да го ремонтират, само руснаците имат акъла да го правят.

19.04 2016 в 19:24

Ахахахахахаххахаххахаха,с глас се смея копелета, ахахахаха....,,Ненчев да т.еб. в прост. сел.

19.04 2016 в 18:52

1 април мина, МО, пак сте назад с материала!

19.04 2016 в 18:36

Това е по-скоро от "Златният телец" на Илф и Петров. Васисуалий Лоханкин пуска обявата: "Зд. пр. ком. вс. уд. вх. мор. од. инт. хол.". На руски: Здается прекрасная комната всех удобств въглядом на море одномъ интелигентному холостяку (Дава се под наем прекрасна стая с всички удобства и изглед към морето на един интелигентен ерген).

19.04 2016 в 17:57

"Само да пипна някой,тежко му" Заради такав статия в нямски сайт сигурно половината немци биха били довечера на пред райхстага и около бранденбург, обаче не сме в немция ,а в тиквоция.

19.04 2016 в 17:38

Нещата са малко странни:

От една страна,
"През януари Ненчев обяви, че България ще купи нови руски двигатели за МиГ-29, но те няма да се вземат от Русия."

От друга, в документацията (http://pp.mod.bg./sites/pp.mod.bg/files/dio/20160415_documentacia.pdf) ясно пише, че за неизползвани (т.е. нови) двигатели се изисква сертификат от производителя.

За двигатели на старо, изискванията са да отговарят на някакви наши документи и проверка от института по отбрана, каквото и да е това.

Нещо ни пързалят или, по-зле, се пързалят сами.

19.04 2016 в 17:21

Въпрос - някой от вас опитвал ли е да постави информация в този прозорец на формуляра за обявление на АОП? Ако не е, то е хубаво да се знае, че там може да се постави информация садържаща ограничено количество буквени знаци, останалета информация просто не се приема. Кето налага в много случай да се прибягва до такива съкращения...

19.04 2016 в 16:04

Класика!! Джордж (не Деймс) Оруел би останал безмълвен.