Колко пари ще получават хората, ангажирани с провеждането на изборите

OFFNews 13 май 2021 в 21:30 27312 0

Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на РИК и СИК и специалистите към РИК за провеждането на парламентарните избори на 11 юли.

Месечните възнаграждения на членовете на РИК в райони до 400 секции са: председател - 1060 лв., зам.-председател - 1010 лв., секретар - 1010 лв., член - 960 лв. В районите с над 400 секции възнагражденията са: председател - 1175 лв., зам.-председател - 1115 лв., секретар - 1115 лв., член - 1060 лв.

Еднократното заплащане на членовете на СИК ще е: председател - 105 лв., зам.-председател – 95 лв., секретар - 95 лв., член - 80 лв.

За получаване на машините за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване ще се изплаща допълнително по 15 лв. на всеки участвал, реши още ЦИК.

Членовете на СИК, които представят протокола и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително заплащане от 30 лв. извън предишното възнаграждението.

Освен това членовете на СИК извън страната получават и допълнително възнаграждение за времето до получаване на потвърждение от ЦИК. Членовете на СИК в секции с машинно гласуване получават допълнително възнаграждение от 20 лв.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 22 май до 25 юли.

Също така членовете на РИК ще бъдат осигурявани, като вноските по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

Членовете на СИК също ще бъдат осигурявани, но за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски са за сметка на държавния бюджет. Възнагражденията не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

ЦИК реши и, че за подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва: специалист - експерт към РИК - 780 лв., специалист - технически сътрудник към РИК - 560 лв.

Броят на специалистите към РИК в райони с до 400 секции ще е 2 експерти и до 4 технически сътрудници, а с над 400 - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

За подготовката за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти възнаграждение не по-високо от 100 лв., след съгласуване със съответния областен управител.

За двамата месеца, в които членовете на РИК ще получават заплащане, разходите за пътуване (ако постоянния и настоящия адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на РИК), се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК, както и специалистите получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от месечното възнаграждение.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19, членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение, което е 50 на сто от еднократното възнаграждението.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови