Кои са ключовите държавни позиции с изтекъл мандат, които НС трябва да избере

Ружа Райчева 26 октомври 2022 в 10:45 2707 0

Списък с длъжностите с изтекъл мандат

Снимка OFFNews/Ружа Райчева

Списък с длъжностите с изтекъл мандат

Председателят на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов прочете списък с държавните органи и членовете им, чиито мандати са изтекли, и за които парламентът следва да проведе избори. 

Сред тях са ВСС, Комисията по финансов надзор, БНБ, Сметна палата и др.

Органите и членовете, чийто мандат е изтекъл, за които Народното събрание следва да проведе избори, съгласно действащото законодателство са:

1. Избор на Комисия за разкриване на документите и обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - девет членове, включително председател, зам.-председател и секретар;
2. Избор на председател и членове (четирима) на Комисията за защита на личните данни; 
3. Избор на Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и избор на инспектори (десет) в Инспектората към ВСС;
4. Избор на член на Надзорния съвет на Агенцията за публични предприятия и контрол;
5. Избор на управител на Българската народна банка (БНБ);
6. Избор на подуправител на БНБ ръководител на управление "Банково" и подуправител, ръководител на управление "Емисионно"
7. Председател на Национални осигурителен институт (НОИ);
8. Избор на на двама съдии в Конституционния съд;
9. Избор на Фискалния съвет - петима членове, включително председател;
10. Избор на председател на Сметаната палата и по негово предложение двама зам.-председатели и двама членове;
11. Избор на председател на Комисията по публичен надзор над регистрираните одитори и по негово предложение - четирима членове на Комисията;
12. Избор на членове (петима) на Комисията за защита от дискриминация, включително председател и зам.-председател;
13. Избор на председател на Комисията за финансов надзор;
14. Избор на единадесет членове на Висшия съдебен съвет;

Членове на органите, чийто мандат е предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори, съгласно действащото законодателство: 

1. Избор на член Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на зам.-председател от членовете на бюрото;
2. Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ);
3. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР);

Неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори, съгласно действащото законодателство: 

1. Избор на председател и членове (шест) на Националния съвет на българите, живеещи извън България. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови