Quantcast

Къде ще отидат рекордните 70,7 млн. лева за местните избори през 2019 г.

Най-голямата разлика идва от сериозното увеличение на парите за членове на избирателните комисии

Александра Маркарян Последна промяна на 12 септември 2019 в 11:08 2951 0

Защо местните избори на 27 октомври ще са най-скъпите провеждани досега? Как ще се разпределят 70,7-те милиона лева и какво налага увеличението с 20 млн. на разходите спрямо местния вот през 2015 г., когато с него се провеждаше и национален референдум?

OFFNews се обърна с тези въпроси към основните институции, които са ангажирани с вота. Според одобрената от Министерския съвет на 28 август план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г. те са: Министерският съвет (МС); Централната избирателна комисия (ЦИК) и Министерството на вътрешните работи (МВР). Освен тях средства се разпределят и към: министерствата на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), правосъдието (МП) и образованието (МОН); Сметната палата; Националната служба за охрана и БНР, БНТ и БТА, както и Съветът за електронни медии (СЕМ).

Министерски съвет

Увеличение спрямо 2015 г. има по няколко пера, като най-същественото е за възнаграждения на членовете на ОИК и СИК, съобразно приети решения на ЦИК, отразяващи съответната необходимост, с цел гарантиране на изборния процес - отговарят от правителствената пресслужба на запитването ни.

Оттам допълват, че увеличение има и по отношение логистичното осигуряване, като близо 95% от заявените разходи от общинските администрации са удовлетворени.

Източник: Държавен вестник, бр. 67/01.09.2015 г.

Необходимостта от повече пари за по-високи възнаграждения на членовете на избирателните комисии изтъква и финансовият министър Владислав Горанов при представянето на проекта за гласуване от колегите му в правителството на заседанието на МС от края на август.

"Средствата, които се предлага да се одобрят, са в размер на 70,7 милиона лева - казва Горанов при представянето на въпросната точка 12 от дневния ред. - С тях ще се финансират дейности по организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите, които включват подготовката и отпечатването на избирателни списъци, закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали, отпечатване на бюлетини, логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет, възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии, компютърна обработка на данните, гласуването и издаването на бюлетини с резултатите от изборите.

Спрямо предходни избори сме завишили възнагражденията на членовете на секционните и на общинските избирателни комисии с оглед кадровото обезпечаване на избирателните органи, тъй като трудно се намират достатъчно ангажирани хора в изборния процес, става въпрос за временната изборна администрация, комисиите.

Мисля че, такова е и становището на ЦИК, че с този немалък ресурс, въпреки че всички знаем, че местните избори са най-скъпи, като избори, ще успеем да гарантираме нормалното протичане на изборния процес."

След изложението на Горанов, без коментари от премиера или други министри, Постановление 210 е прието.

След визираните от министър Горанов увеличения председателите на СИК ще могат получат общо до 160 лв. за I тур, а за II - до 115, съгласно решение на ЦИК от 23 август.

За I тур председател получава 100 лева; зам.-председател/секретар – 90 лева; член – 80 лева. За участие в обучението на СИК от от ОИК се плащат допълнително по 10 лв. на участник. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали и за подреждане на помещението за гласуване се дават още по 15 лв. Членовете на комисиите, които представят протоколите и другите изборни книжа и материали в ОИК/в общинската администрация, ще получават допълнително: по 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350; по 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 вкл.; по 50 лв. – в Столична община, където са над 1000.

За II тур на изборите за общински съветници и кметове се осигуряват по 65 лв за председател; 60 лв. за зам.-председател/секретар и 55 за член. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване отново ще се плащат допълнително по 15 лв. на човек. Членовете на СИК/ПСИК, които представят протоколите и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, ще получават допълнително: по 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350; по 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 вкл.; по 50 лв. – в Столична община, където са над 1000.

На местните избори през 2015 г. сумите за председател, зам.-председател/секретар и член на СИК бяха съответно 64, 58 и 48 лева. За предаване на книжата се даваха допълнително по 20 лева, тогава не се предвиждаше обучение. В секциите с машинно гласуване от СИК получаваха допълнително по 10 лв.

Месечните възнаграждения на членовете на общинските избирателни комисии (ОИК) и специалистите към тях за провеждането на местните избори през 2019 г. ще са:в общини с до 350 секции вкл. председател на ОИК - 1060 лева, зам.-председател/секретар – 1010 лева, член - 960 лв.; в общини с 351 до 1000 секции вкл.: председател – 1175 лева; зам.-председател/секретар – 1115 лева; член – 1060 лева. В Столична община, където секциите са над 1000, възнагражденията са: председател – 1400 лева; зам.-председател/секретар – 1330 лева; член – 1270 лева. (Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 6 септември до 7 дни вкл. след обявяване на резултатите от изборите за първи или втори тур.)

ЦИК

В отговора си до OFFNews относно увеличението спрямо 2015 г. и причините за него от ЦИК пишат, че разходите им през 2019 г., в размер на 10 млн. лева, са с 3.8 млн. повече, а причината е прехвърлянето на задължението за отпечатването на хартиените бюлетини и свързаните с тях дейности от Министерския съвет към ЦИК. Това се случи с изменение в Изборния кодекс, което е в сила от 22 юли 2016 г.

Сметна палата

Увеличението за Палатата през 2019 г. спрямо 2015-а е от 35 000 на 90 000 лв. В отговора си оттам уточняват, че то се дължи на законови промени, които налагат промени на софтуера на поддържания от Сметната палата Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) и въвеждането на нови функционалности.

От СП напомнят за отменения чл. 167 от Изборния кодекс за безвъзмездно ползване на услуги, което налага в подмодули „Регистрирани участници в ЦИК”, „Регистрирани участници в ОИК” и „Регистрирани участници в РИК”, меню „Данни” подменю „Безвъзмездно” да отпадне. Отпада и необходимостта от предоставяне на кореспондиращата форма (в PDF формат) за ръчно попълване на данни за подаване към ЕРИК и декларации за собственост.

В Изборния кодекс вече фигурира нов текст за даренията от юридически лица (чл. 162). "В тази връзка в ЕРИК се въведе ново подменю „Юридически лица/ЕТ”, даващо възможност да се публикува информация от регистриран потребител за юридическите лица и едноличните търговци – дарили/предоставили средства за финансиране на предизборната кампания, както и декларации за произхода на дарените/предоставени средствата" - разясняват от Палатата.

Заради промените в Кодекса и задължението за осигуряване на възможност участниците в изборите да подават информация за ЕРИК, се въвежда и нов формуляр (в PDF формат) за ръчно попълване на данни относно наименованието на юридическите лица/едноличните търговци, видa на дарението, целта, размерa/стойността на направените дарения за финансиране на предизборната кампания на участника.

Изменение е направено и във формулярите за отчети за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. 

Актуализирани спрямо промените са и всички електронни справки, които се генерират от ЕРИК.

Друга част от разходите трябва да осигурят добавянето на нови функционалности в ЕРИК. Трета отива за мерки за подобряване на информационната защита на ЕРИК – надграждане на защитната стена чрез добавяне на повече функционалности за защита на информационните масиви. Четвърта част е насочена към подобряване на скоростта на достъпа до ЕРИК и гарантиране надеждността на трафика.

С част от средствата са купени и 3 компютъра. "Целта е с обновената техника да се облекчи работата по издаване на удостоверения по чл. 37 , ал. 1 от ЗПП за внесени финансови отчети от партиите за последните 3 години, необходими за регистрация за изборите; за въвеждане на данни за дарители, кандидати и членове на инициативни комитети, социологически, рекламни агенции, декларации, отчети и др.; за осъществяване на административно-наказателна дейност и т.н.", пишат от Светната палата.

В разходите за избори'2019 е включено и изработването на информационно-разяснителна брошура и 15-секундни видеоклипове за осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания, което да осигури на гражданите информиран избор - допълват от Сметната палата.

"Целта е участниците в местните избори да изпълняват задълженията си, предвидени в Изборния кодекс в съответните срокове, например:

-изпращане на първоначалната информация за ЕРИК до 2 октомври;

- изпращане на всяка следваща информация по време на предизборната кампания в 7-дневен срок;

- изпращане на отчети в съответната форма 30 работни дни след изборния ден, съответно след балотажа и много други", дават пример оттам.

Брошурата ще бъде изпратена на ЦИК и на всички 265 ОИК, за да ги предоставят на участниците в изборите.

Видеоклиповете ще бъдат излъчени по БНТ в информационния панел за изборите. 

МОН

За Министерството на образованието и науката (МОН) са предвидени 48 000 във връзка с разходи за местните избори на 27 октомври. Те са с 32 хил. повече спрямо 2015 г.

"Средствата ще бъдат предоставени на училищата, в които ще се провежда вотът, за покриване на разходите им за електричество, вода, отопление, материали, телефон и охрана, както и за разходите, свързани с организационно-техническата подготовка, за координация и взаимодействие с областните и общинските администрации и избирателните комисии" - разясняват от МОН.

Най-голям относителен дял в разходите (над 70%) имат тези за електричество и отопление.

"При изготвяне на искането за размера на очакваните разходи за изборите, Министерството се позовава и на реалните разходи на училищата при последно проведените избори – 17 485 лв. за вота на 26.03.2017 г. и 35 265 лв. за този на 06.11.2016 г., който се проведе в два тура.

В случай, че разходът е по-нисък от одобрения, то средствата ще бъдат възстановени в централния бюджет и няма да бъдат изразходвани за други дейности", се казва още в отговора на МОН до OFFNews.

Към настоящия момент редакцията ни не е получила отговори от останалите включени в план-сметката институции.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !