До 5000 лв. глоба за кметовете, ако не пазят чист въздуха

OFFNews 17 юни 2015 в 13:07 1842 0

Правителството предлага промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, свързани с общинските програми за намаляване замърсяването на въздуха. 

Със законопроекта се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на местните власти за намаляване на замърсяването на въздуха. Въвеждат се и санкции за кметове и длъжностни лица при неизпълнение на задълженията по разработване и изпълнение на общинските програми за качество на въздуха.

Така например санкцията за кмет на община, който не разработи общинска програма в определения срок, е до 5000 лв. На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите, ще бъде налагана глоба до 4000 лв., а при неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове – до 5000 лв.

Със законопроекта се транспонират част от изискванията на европейската директива за съдържанието на сяра в корабните горива. Осигурява се също прилагането на изискванията на европейския регламент за флуорсъдържащите парникови газове. Актуализират се и се прецизират терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници и се отменят неактуални разпоредби.

Законопроектът цели изпълнение на мерки от Плана за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство за периода 2012-2014 г.

Прави се изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, чрез които се определят компетентните органи, свързани с прилагане на два нови регламента на ЕС – за инвазивните чужди видове и за разпределение на ползите от генетичните ресурси. Определят се и санкциите при нарушаване на тези регламенти.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката