БСП реши да гласува против Истанбулската конвенция

OFFNews Последна промяна на 13 януари 2018 в 18:08 6876 2

Снимка Сергей Антонов

БСП реши да да гласува против ратифицирането на Истанбулската конвенция. Решението беше взето на днешното заседание на Националния съвет на БСП. 

"В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно", посочиха от БСП.

От партията обявиха, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова. 

Освен това от БСП отчитат, че продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени. Оттам посочват още, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие, да потърсят помощ и да се гарантира, че те ще получават подходяща подкрепа и ще имат достъп до правосъдие.

От БСП допълват, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват и подчертават, че подкрепят всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете.

Според партията само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените и последствията от него. 

Затова от партията ще внесат конкретни законодателни текстове, с които да се гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие.

Предложенията на БСП включват промени в наказателното законодателство за най-строго преследване и наказване на насилниците, инкриминиране на домашното насилие, инкриминиране на "преследването" като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, криминализиране на „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”, засилване на наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по-високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди, изграждане на Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.