Българските институции премахват руските шрифтове от сайтовете си

Александра Маркарян Последна промяна на 09 март 2022 в 11:42 6029 6

Държавните институции премахват руските шрифтове на кирилицата от сайтовете си по искане на министъра на електронното управление Божидар Божанов. Той внесе за обществено обсъждане проект за нови Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация. Те са изготвени от екип на министерството и вливащата се в него Държавна агенция "Електронно управление".

"Една от промените, която влиза по мое настояване, е интернет страниците на институциите да използват българска кирилица. Масовите шрифтове използват руския вариант на кирилица, което е неоптимално. Вече има достатъчно шрифтове, поддържащи българска кирилица и е редно да ги използваме - пише Божанов в свой анонс във Фейсбук за проекта. -

Работата по проекта за промяна на правила започна преди събитията в Украйна и "скъсването" с руската кирилица не е продиктувано от тях, но идва в подходящ момент.

Предложението е изцяло с цел запазване на българската идентичност в един глобален свят, което според мен е правилната формула - да, част сме от европейското семейство и развитите западни демокрации, но имаме свои черти, свои специфики, и своя писменост.

Това е едно от онези малки неща, които изглеждат незначителни в момента, в който се предлагат, но са част от един по-голям пъзел на изграждане на институционалност."

Правилата

Правилата целят улесняване на потребителя и осигуряване на безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

След приемането им административните сайтове ще трябва да са достъпни за хора с увреждания (включително зрителни, слухови, познавателни, неврологични).

Ще имат информационна и административна част. Първата ще предоставя услуги, ще разяснява политики и програми, ще съобщава новини, там ще се отговаря на въпроси. Втората ще осигурява предоставянето на административни услуги по електронен път и ще подпомага предоставянето на административни услуги „на гише”. Сайтовете ще имат и представителна част с информация за структурата, екипа, администрацията.

Допуска се създаването на мобилна версия. В този случай адресът ще има следния модел: https://m.[име-на-домейна].bg

При избора на цветове ще се използват единни цветови схеми във всички видове макети на страници в дадения сайт. Ще има не повече от един основен и един вторичен цвят, един за акценти, основен за текст и стандартни схеми за системни съобщения - например зелено за потвърждение или приемане, червено за грешка или отказ и др.

Задължително

Страниците ще съдържат държавни символи и лога на администрациите.

Бутонът за смяна на езика ще е разположен в главата. Тя ще се изписва с дума – напр. English/Български, съкращения EN | FR | BG, но не и изображения на флагове.

В долната част на сайтовете ще има карта на сайта.

Ще се ползват само шрифтове, които включват знаците от българската форма на кирилицата.

Хипервръзките ще бъдат в получер шрифт и подчертаване и/или различен цвят, ако отговарят на изискванията за контраст, включително по отношение на различните видове цветна слепота (далтонизъм). Не е желателно използването на описания като „Повече информация“, „Повече“, „Посети“, „Натисни тук“, „Повече информация тук“ и т.н. Не се допуска използването на самата хипервръзка (URL) като описателен текст.

Организацията на съдържанието ще следва „принципа на трите клика“, според който навигацията се счита за твърде сложна, ако до дадена част от съдържанието се достига с повече от три стъпки.

Текстовете трябва да съдържат кратки, лесни за четене и за разбиране изречения. Препоръчва се в тях да няма дълги формулировки, препратки и професионален жаргон, сложни думи, специфични термини, чуждици и други думи, които усложняват езика и затрудняват читателя. Текстовете, въпреки че са формални, трябва да звучат уважително, открито и не дистанцирано. В тях трябва да се избягват препратките към нормативни документи.

Използването на вградени илюстрации, анимирани графики, интерактивни елементи и видео се препоръчва.

Използването на дълги и неразбираеми съкращения и акроними трябва да бъде ограничено, а където не може да бъде избегнато задължително да бъде предхождано от пълната форма на съкратеното наименование.

Всяка публикация трябва да преминава редакционна проверка преди публикуването ѝ на интернет страницата. Граматически, правописни и пунктуационни грешки в текстовете са недопустими.

Публикуването на информационно съдържание под формата на документи за сваляне трябва да бъде избягвано. Използването на файлове в допълнение към основното съдържание на всяка интернет страница се допуска в случаите, когато трябва да бъдат предоставени формуляри или други видове допълнителна документация, електронни брошури, списъци и т.н.

Минимален обхват на съдържанието:

● Наименование и дейност на администрацията, обща информация. Численост на администрацията.

● Функции и отговорности, информация относно приложимите законови разпоредби.

● Нормативни документи, от които се ръководи администрацията при изпълнение на своите функции.

● Организационна структура, списъци с информация за организации, за които администрацията е отговорна и тези, с които работи съвместно.

● Пресцентър – с подбулети: „новини“, „предстоящи събития“.

● Контакти (телефон, е-поща) Когато има повече контакти на лица, да се достъпват чрез хипервръзка към друга страница в сайта, а не като документ за сваляне.

● Връзки към официален профил в популярни социални мрежи.

● Разходи, доклади/отчети.

● Цели за дейността на администрацията и отчет за изпълнението им.

● Политики и процедури, процеси на вземане на решения.

● Изпълнявани проекти и програми.

● Списъци и регистри.

● Други.

При писането на съдържание администрациите се съобразяват със следното:

● Текстът да бъде лесен за четене и възприемане на информацията съобразно целевите групи ползватели - използване на кратки изречения (до 25 думи), оформени в стегнати параграфи (от 3 до 5 изречения в параграф); използване на списъци, когато се споменават повече от 3 подобни неща в изречение и при изброяване на поредица от действия.

● Всеки параграф да бъде ограничен до една тема, като най-важното се включва още в първото изречение.

● Важните теми да бъдат отделени в озаглавени секции.

● Текстът да бъде структуриран чрез използването на заглавия и подзаглавия. Препоръчителната дълбочина на структурата да не надвишава три нива на подзаглавия.

● Използваните заглавия и подзаглавия да бъдат кратки, ясни и описателни.

● Всички списъци да бъдат форматирани чрез използването на водещи знаци или номерация.

● Недопустимо е използването на формулировки и терминология, която може да бъде определена като обидна или агресивна за отделни групи потребители.

● Да се избягват съкращения, жаргонни думи и изрази, както и сложни формулировки.

Раздел "Административно обслужване" ще съдържа карта за местонахождение и карта на Центъра за административно обслужване (ЦАО) на съответната администрация, работното му време, електронния адрес за комуникация. Да се създаде технологична възможност за автоматичен отговор/имейл, че съобщението е получено, тъй като това ще послужи не само за обратната връзка към потребителя, но и за установяване на датата, от която текат срокове за изпълнение на заявката, изискват правилата.

При изписването на телефоните за комуникация с ЦАО и Звеното за административно обслужване (ЗАО) трябва да е обозначено дали са стационарни или мобилни, безплатни или платени, и да се посочат съответните тарифи. Конкретните телефони ще се посочват с имена на служителите, длъжност и по какви въпроси отговарят. Ако има „дежурен телефон“, се определя работното време, през което може да се осъществи комуникация.

Трябва да има форми за безплатни разговори чрез интернет или в реално време; да са публикувани банкови сметки и да може да се запишат чрез сайта дата и час за посещение, както и да има информация за натовареността на посещенията в ЦАО.

В този раздел ще се публикува Харта на клиента, годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на услуги и най-често задавани въпроси и отговори.

В самостоятелен раздел ще се публикува подробна информация за предоставяните административни услуги – електронни или „на гише“ – с достъп през всички интернет страници.

Ще има раздели „Публични регистри“, „Профил на купувача“, „Декларации по ЗПКОНПИ“ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) с декларациите, подадени от служителите, „Достъп до обществена информация“, „Контакти“, „Общински съвет“ (само за общинските администрации).

Всички документи за сваляне трябва да бъдат в PDF формат, когато това е приложимо, като тяхното съдържание е направено достъпно за хора с увреждания.

Всички формуляри, които изискват попълване, трябва да бъдат предоставяни и в PDF формат.

Администрациите предоставят на български език съдържанието на своите интернет страници. Всяка трябва да е снабдена със:

• инструмент за преводи и/или

• съдържанието да е преведено на английски език, както и на други приложими езици.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

23323

6

Стефан

09.03 2022 в 12:47

А, чакай да видиш как няма да има реколта, като няма да има торове.

7440

4

kokoten

09.03 2022 в 12:15

Идиотията бавно,но неотклонно ни застига....

8074

3

JustSoYouKnow

09.03 2022 в 12:02

Хм, само на мен ли ми прави впечатление, че документа до скрийншот-а ,където е направено сравнението на българската и руксата кирилица, е написан с руския вариант на кирилицата??? :D