Предложиха на Депардийо министерски пост в руска република (снимки)

Последна промяна на 07 януари 2013 в 12:07 3103 1

Жерар Депардийо в Мордавия, Снимка: ИТАР-ТАСС
Ðîññèÿ. Ñàðàíñê. 6 ÿíâàðÿ. Ãëàâà Ìîðäîâèè Âëàäèìèð Âîëêîâ (ñëåâà ) è ôðàíöóçñêèé àêòåð Æåðàð Äåïàðäüå, êîòîðîìó áûëî ïðåäîñòàâëåíî ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âî âðåìÿ âèçèòà â Ñàðàíñê. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ

Френският актьор Жерар Депардийо получи предложение да стане министър на културата на руската република Мордавия.

Депардийо пристигна в Мордавия, след като официално стана руски гражданин с решение на президента Владимир Путин. Той беше тържествено посрещнат на летището в мордовската столица Саранск от ръководителя на република Владимир Волков, председателя на парламента Владимир Чибиркин и кмета на столицата Пьотр Тултаев.

Актьорът не пропусна да покаже и новия си руски паспорт, който получи лично от Путин в събота.

Депардийо получи и официална покана от мордавския президент да се засели в републиката, да си избере жилище или място, на което да си построи къща и дори да стане министър на културата на Мордавия, тъй като постът в момента бил свободен. „Ако господин Депардийо пожелае, можем да му предложим този пост“, посочи Волков.

„Благодаря, но аз съм министър на културата на света“, отговори Депардийо. Френският актьор посочи, че може да обмисли предложението, едва след като се запознае по-добре с културата на Мордавия при следващите си посещения на републиката.

Актьорът се срещна с жителите на Саранск в театъра за опера и балет, където излезе на сцената, облечен с народна носия. На излизане от сградата разчуствани граждани му подарили две котенца, съобщиха руски медии.

Жерар Депардийо е напуснал Мордавия вчера вечерта, след като посрещнал навечерието на Рождество в руската република. Актьорът е заминал за Цюрих, където ще бъде почетен гост на церемонията по връчване на наградата на ФИФА „Златна топка“.

В четвъртък руският президент Владимир Путин подписа указ, с който официално даде руско гражданство на френския актьор. Ден по-късно Депардийо изпрати отворено писмо до руските медии, в което се обясни в любов на Русия. 

Актьорът се отказа от френското си гражданство в края на миналата година след предложението на правителството да бъде въведен данък "богатство", според който французите с доход от над 1 милион евро трябва да плащат 75% данък.

Данъкът беше отхвърлен от френския парламент, но това не промени решението на Депардийо да смени гражданството си. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови