Още 113 училища с шанс за финансиране на центрове по природни и инженерни науки, IT и математика

OFFNews 16 декември 2020 в 15:25 8388 0

113 училища, кандидатствали по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. Това предвижда одобрената от правителството актуализация на програмата. С изменението се осигурява възможност да бъдат разгледани техните предложения след предоставяне на доразвити идейни проекти.

По националната програма през тази година са одобрени 150 училища в страната, които получават финансиране за изграждане на STEM центрове.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM). Реализирането ѝ цели мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, придобиване на практически умения и насочването на ученици към технологични професии. Чрез програмата се осигуряват средства за преобразуване на физическата среда в класната стая и извън нея, като се създават общи пространства, външни зони за STEM дейности; обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящ ученето и творчеството; интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в административните процеси и процесите на преподаване и учене. По отношение на учебното съдържание е заложено въвеждането на интегрирани уроци, интегрирани учебни модули, интегративни предмети, нови модули на учебно съдържание, нови учебни предмети, извънкласни дейности с фокус върху STEM.

Програмата е насочена към всички държавни и общински училища и по нея например за прогимназалния и гимназиалния етап могат да се изграждат центрове за технологии в креативните индустрии, като в тях учениците ще могат да създават дигитални игри, дигитални приложения и др. В тези центрове може да има видео студиа и снимачна техника; звукозаписно студио; екрани; симулационна и друга техника. Вторият вид са центрове за дигитални създатели, където се създават условия за работа по някои от следните направления: приложен програмист и системен програмист, профил "Хардуерни и софтуерни технологии" и др. Там учениците се занимават с дигитални науки и създаване на дигитално съдържание с практическо приложение. Симулира се реална работна среда в технологична компания, вкл. с място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н. Училище може да предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика и др. Третият вид са центрове по природни науки, изследвания и иновации, който би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации. В него може да имапрактически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти. По програмата ще се създават и кътове тип "работилници" за творчество и дигитални технологии, а също и оборудвани изследователски лаборатории за лабораторна работа.

Най-важното
Всички новини