Професор е получил две научни титли с плагиатство, отнемат ги

Александра Маркарян Последна промяна на 24 март 2022 в 11:13 7709 0

Две научни титли е получил с плагиатство професорът и университетски преподавател В.К.Т., съобщи Министерството на образованието и науката, като се позова на публикувани днес доклади с резултатите от проверки на Комисията по академична етика към МОН. Оттам не цитират името на преподавателя, а само инициалите му и го определят като човек, който е "публично известен от няколко години поради необичайно голямата си активност в различни сфери на науката".

По информация на OFFNews става въпрос за Венелин Терзиев.

Плагиатство е установено в дисертациите на В. Т. за придобиване на научните степени "доктор" и "доктор на науките" в професионално направление "Икономика".

Доктор

В първия случай арбитрите на Комисията по академична етика установяват "висока степен на плагиатство" в научния труд „Въздействие на активни политики и програми върху пазара на труда“. Той е защитен във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2014 г. От общо 296 страници плагиатстваните са 65, или 22,2% от дисертацията, с която В.Т. става т. нар. „малък доктор“. В нея има некоректни цитирания, излагат се данни с неуточнен произход, текстове съвпадат с публикации на други автори.

Комисията дава възможност на В. Т. да изрази становището си, в което той "не отрича използването без цитиране на текстове от съавторски публикации в дисертационния си труд". Отсъствието на разделителни протоколи за приносите на отделнике автори, включително неговите, той обяснява като "практика, която не е била изисквана от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ към онзи момент и се наложи... след промените в Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение след 2019 г.".

"Възпроизводството без цитиране на подобни публикации (съавторски публикации без индикации за конкретните приноси на отделните автори) е акт на плагиатство" - категорични са от Комисията по академична етика.

В. Т. коментира становището на единия от арбитрите за дисертационния му труд за "доктор". Според него "арбитърът не е установил наличие на плагиатство, а неговите изводи са определени като „необективни и целенасочено отрицателни“ - се казва в доклада на Комисията по академична етика.

Ректорът на университета има 60-дневен срок, в който да се запознае с доклада и освободи от академична длъжност преподавателя, както и да отнеме научната му степен, придобита с проблемната дисертация.

Доктор на науките

В. Т. става "доктор на науките" в професионално направление "Икономика" в Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов през 2015 г. Проверката на дисертацията му "Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаване на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики" показва, че са плагиатствани 231 от общо 374 страници, или 61,8% от научния труд. Отново има неточни и подвеждащи цитирания. Липсват източници на данните в таблиците и фигурите и са използвани публикации, които нямат общо с тезата на дисертацията. Становището на КАЕ е, че дисертационният труд е с висока степен на плагиатство.

В доклада на Комисията по академична етика е цитирано и становището на В. Т. относно констатациите на арбитрите. Според него "арбитрите реално не са установили наличието на плагиатство в дисертационния му труд". Той определя повечето им изводи за „преднамерено недоброжелателни“. Прочитайки възраженията му, и тримата арбитри потвърждават първоначалните си заключения.

Стопанската академия също е уведомена за доклада и следва на отнеме научната степен.

Комисията по академична етика е проверила и дисертация на В.Т., защитена в Националния военен университет „Васил Левски“ (НВУ) през 2014 г. Тя е на тема “Модели на повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“. Благодарение на нея В.Т. е станал „доктор на науките“ в направление „Национална сигурност“. Проверени са и публикациите му за заемане на академичната длъжност „професор“ в същото направление в НВУ. В тези два случая арбитрите на КАЕ не са установили плагиатство.

Комисията проверява и научен труд на В.Т. в направление „Социални дейности“. Работата по него още не е приключила.

Най-важното
Всички новини