Природозащитници: Сливането на РИОСВ на София и Перник ще влоши управлението на околната среда и водите

Ирина Евгениева Последна промяна на 07 април 2020 в 18:02 2355 1

Обединяването на двете Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) за област София с тази на област Перник ще създаде риск от некачествено управление на компонентите на околната среда и водите на регионално ниво.

Това стана ясно от становището на коалицията от природозащитни организации и групи "За да остане природа в България", което беше внесено вчера в Министерството на околната среда и водите.

Поводът за това становище е намерението на МОСВ да закрие РИОСВ – Перник и да я влее в РИОСВ София.

Промяната е обявена в проект за изменение на правилника за устройството и дейността на РИОСВ, който е публикуван за обществено обсъждане в платформата strategy.bg.

Екоминистърът Емил Димитров посочи миналата седмица в парламента, че причините за сливането са свързани с оптимизация на структурата на регионалните инспекции. Димитров добави, че РИОСВ - София обхваща територията на област София и София-град, където е значително завишен броят на инвестиционните предложения, процедирани по реда на ЗООС, както и броят на подаваните сигнали за нарушения на екологичното законодателство. Той обясни, че всичко това изисква множество проверки и предприемане на навременни действия от териториалния орган, осъществяващ множество правомощия.

РИОСВ Перник осъществява контрол за изпълнението на екозаконодателството в областите Кюстендил и Перник, включително и върху ТЕЦ "Бобов дол" на бизнесмена Христо Ковачки, където се горят отпадъци, ТЕЦ "Република" в Перник, която също е на Ковачки, и "Стомана Индъстри", за което предприятие беше установено, че е черпило неправомерно вода от източения язовир "Студена".

Според природозащитниците на териториите на София-град, Софийска област, Пернишка и Кюстендилска област е съсредоточена голяма част от населението и има много голям инвестиционен интерес, които изисква обработката на голям обем от документи. От организацията смятат, че РИОСВ - София не разполага с нужния експертен капацитет, за да успее ефективно, ефикасно и адекватно да изпълнява ангажиментите си за такава голяма площ и обхват на икономически дейности.

"Закриването на РИОСВ - Перник ще доведе до освобождаването на дългогодишен квалифициран експертен персонал в инспекцията, част от който ще бъде принуден да търси работа в друга сфера, освен ако служителите не бъдат привлечени да работят в някоя структура на МОСВ или в РИОСВ - София", добавят те. 

Природозащитниците акцентират и върху опасението им, че при възникване на аварийни и бедствени ситуации (пожари, наводнения, нарушения в защитени територии, защитени зони, замърсяване на въздуха, водите или наличие на шумово замърсяване) в отдалечени райони като Перник, Кюстендил и София област РИОСВ - София няма да успее да осигури необходимата превенция навременно. Към този момент в РИОСВ - София работят 46 служители.

От "За да остане природа в България" казват, че ефикасността на работата на регионалните структури се обуславя от качествено обучения персонал с висок експертен капацитет и материалната им обезпеченост. Затова те препоръчват екоминистерството да инвестира в своите специалисти на регионално ниво, за да бъде работата им по-добра, вместо да унищожава звената.

Те апелират към Министерството на околната среда и водите да прекрати процедурата по изменение на Правилника за устройство на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и да запази съществуващата структура РИОСВ - Перник.

Природозащитниците припомниха, че през миналия месец МОСВ е започнало и консултации за съкращаване на щата за специалисти по биоразнообразие в звеното, което отговаря за всички национални защитени територии и за зоните от европейската мрежа "Натура 2000".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови