Прием в I клас: Как се доказва на кой адрес живее детето?

Мая Младенова 29 март 2018 в 08:01 61626 1

Кампанията за прием на първокласници в столичните училища наближава. Подаването на документи започва на 16 април, понеделник, и ще продължи до 16 май, сряда. Както е известно, водещият критерий в променената тази година наредба е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като най-голяма тежест има уседналостта - т.е.постоянният/настоящият адрес на детето в прилежащия район на избраното училище да не е променян в последните поне 3 години преди подаване на заявлението. Тогава то попада в т.нар. I група при класирането, която би трябвало да му гарантира прием в желаното учебно заведение.

Помолихме експерти от Столична община да отговорят на някои често задавани въпроси за това как родителите доказват адреса на детето, в какъв срок и пр.

ВАЖНО е да се отбележи, че адресът на детето почти винаги съвпада с адреса на майката. Това означава, че при различни постоянни адреси на майката и бащата те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

- Как се удостоверява къде е адресът на детето?

Ако детето кандидатства по постоянен адрес, се представя Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение номер 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

Ако детето кандидатства по настоящ адрес, се представя оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение №17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);

Изискването на чл. 43, ал. 3 от наредбата на МОН е удостоверенията да бъдат издадени преди датата на подаване на заявлението, тоест до 15.04.2018 г. включително, съгласно Приложение №1 от Системата на Столичен общински съвет.

- В какъв срок трябва да се извади това удостоверение?

То се представя при записването на детето, т.е. след като е излязло класирането. Удостоверенията трябва да са актуални (не например извадени преди година-две по друг повод).

- Когато детето има различни постоянен и настоящ адрес, кой от двата важи? Може ли да се ползва постоянният, ако той е в района на предпочитаното училище?

Кой адрес да посочи, е право на избор на родителя/родителите в зависимост от това кой е по-благоприятен за ученика в предпочитаното училище.

- При подаване на документите за кандидатстване ли се представя удостоверението за адрес или при записването?

Представя се едва при записването на първокласника. При кандидатстване се подава само заявление.

- Може ли да се ползва адресът на бащата, ако той е различен от този на майката и е в района на предпочитаното училище?

Не, не се ползва адресът на бащата, а се кандидатства с адреса на детето, който може да съвпада с адреса на бащата в предвидените от Закона за гражданската регистрация случаи, които по-горе са цитирани.

Ако родителите държат детето да кандидатства с адрес, съвпадащ с адреса на бащата, могат и сега да променят в общината адреса на детето, но тогава ще попаднат в IV група. Тя все пак дава шансове за прием.

- За всяко училище поотделно ли се вади удостоверение за адрес?

Не, само едно. Причината е, че то се представя в училището при записването на първокласника в избраното училище.

- Лично майката ли трябва да извади удостоверението?

Не, може и бащата.

- Оригинал или фотокопие се носи в училището?

Представя се един оригинал на удостоверението.

......

Експертите уточняват, че Сиситемата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община е разработена в съответствие с изискванията на чл. 43 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката. В наредбата на МОН и съответно в системата на СОС, водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.

При спазване на водещият критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в четири групи. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

Това са задължителните изисквания на Наредба №10 на МОН, които са залегнали в системата на Столичен общински съвет и чието спазване е императивно.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови