Полицията и АДФИ проверяват допълнителни плащания в СУ за преподаватели и служители

Александра Маркарян Последна промяна на 03 юли 2017 в 09:02 8976 0

Агенцията за държавна финансова инспекция ще провери законни и документално обосновани ли са допълнителните възнаграждения, получавани в Софийския университет в периода 2011-2016 г. Инспекцията започва след сигнал на двама студенти и членове на Академичния съвет. В отговора си до тях от 30 юни директорът на АДФИ Георги Начев пише, че започва инспекция в СУ, която ще бъде свързана с "проверка за законосъобразност и документална обоснованост на извършените плащания на допълнителни възнаграждения на служители на СУ "Св. Климент Охридски".

Проверка е започнала и Главна дирекция "Национална полиция", която също е получила сигнал от студентите.

Предисторията

На 2 май студентите Симеон Георгиев и Стефан Радов сигнализират АДФИ и полицията за възможни нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност при плащането на допълнителни възнаграждения в периода от началото на 2010 до края на 2016 година. Опасенията им са породени от факта, че въпреки решение на Академичния съвет от 22 февруари, до месец май ректорското ръководство не е предоставило справка на Съвета и академичната общност за допълнителните плащания на преподаватели и служители, включително детайлна обосновка за работата, за която сумите са били дължими, по чие предложение и с чие одобрение са били платени.

"При поставяне на въпроса ректорското ръководство не даде адекватен и ясен отговор", пишат Георгиев и Радов до АДФИ.

Решението на АС от 22 февруари също е вследствие инициатива на студентите. Те искат справка по Закона за достъп до обществената информация на 19 януари и след получаването ѝ (на 2 февруари) внасят доклад в Съвета, който на заседанието задължава ректора да предостави справката на АС и университетската общност.

На същото заседание проф. Герджиков казва, че не става дума за "някакви бонуси", за извънредни плащания, които не се полагат или за награди, които "произволно раздаваме", а например за добавките за стаж, за професионална квалификация "доктор" и "доктор на науките", които няма как да не се платят. Такива плащания са и за вътрешно съвместителство, за допълнителен труд.

АС гласува решението, но до април справка не идва и Георгиев поставя въпроса. Тогава ректорът отсъства и отговаря заместникът му проф. Николай Витанов, който казва, че тя не е готова. В този момент се намесва деканът на Философския факултет проф. Димитър Денков с думите, че справката "няма как да бъде изготвена, защото нарушава ред закони, включително Закона за защита на личните данни". "Пълна справка за доходите на целия личен състав на Университета е просто безумие и не виждам как ще се направи", допълва той. След забележка на Георгиев, че това е решение на Академичния съвет Денков отговаря: "Ами толкова му бил акълът на Академичния съвет. Аз съм отсъствал тогава".

След като студентите подават сигналите до АДФИ и полицията, на извънредно заседание на Съвета на 17 май Георгиев отново поставя въпроса, а ректорът отговаря, че справката е почти готова и се надява, че членовете ще могат да я получат преди редовното заседание на 31 май.

"Проблемът е, че се оказа, че аз не съм прав, не са 24 или 40 колоните, а са всъщност няколко стотин, защото няма как да обобщиш всички проекти в едно, всички еднотипни разходи в едно и това обобщаване коства доста време. Иначе нямаше да е обозримо, щяхте да получите един безкраен на ширина лист. Дори и сега ме притеснява една колона, която е твърде обща, но няма как", допълва проф. Герджиков.

На 31 май справката се дава, но съдържанието ѝ не става достояние на медиите. На заседанието тогава ректорът казва, че същия ден е получено писмо от главна дирекция "Национална полиция", която извършва проверка и иска от проф. Герджиков информация "дали са отпускани допълнителни възнаграждения на централната университетска администрация на Софийския университет за периода от 2010 година досега и на какво основание".

Проверките текат, а OFFNews ще продължи да следи развоя им и ще информира читателите си за изхода от тях.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови