Пак хванаха в плагиатство Венелин Терзиев - научният ръководител на Даниела Везиева

Александра Маркарян 14 ноември 2022 в 14:15 4461 0

Венелин Терзиев е хванат в плагиатство в научния си труд, с който е станал доктор на науките по национална сигурност.

Снимка Архив

Венелин Терзиев е хванат в плагиатство в научния си труд, с който е станал доктор на науките по национална сигурност.

Венелин Терзиев - научният ръководител на бившия министър на икономиката Даниела Везиева - за пореден път е хванат в плагиатство. Такова е установено в дисертационния му труд за придобиване на научната степен "доктор на науките" в професионално направление "Национална сигурност", защитен през 2014 година в Националния военен университет - става ясно от доклад на Комисията по академична етика към министъра на образованието, публикуван днес. В него са изписани само инициали на имената.

Темата на труда е „Модели за повишаване на ефективността на системата за социална адаптация на военнослужещите, освободени от военна служба, в динамична социална среда“.

През март 2022 г. комисията установи, че Терзиев е придобил други две научни степени с плагиатство - "доктор" и "доктор на науките" в професионално направление "Икономика".

Самата Везиева също беше хваната в плагиатство "в особено големи размери" в труда си, на базата на който е станала доктор в направление "Национална сигурност" в Националния военен университет "Васил Левски".

Сегашната проверка срещу Терзиев е започва след заповед на министъра от 13 юни 2022 г. Тя е по сигнал от 5 май 2022 г., подаден от професор с инициали С. С. Проверката са извършили трима арбитри, с чиито становища Терзиев се е запознал и е отговорил на 30 септември.

Според първия арбитър дисертационния труд на В. Т. съдържа 256 страници (59% от общия му обем) същинско плагиатство и 128 страници (29% от общия му обем) автоплагиатство.

Някои от преписваните и плагиатствани трудове са: „Социална адаптация на личността“, Военно издателство, София, 1976 г. (с автор Дончо Градев); „Моделиране на процесите по набиране и подбор на персонал в организацията“, Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“, защитена в Химикотехнологичен и металургичен университет, София, през 2013 г. (с автор Снежана Колева); „Предизвикателства пред политиката за сигурност и отбрана в съвременната среда за сигурност“ – Годишник на Военна академия „Г. Ст. Раковски“, № 1, 2014 (2015), Факултет „Национална сигурност и отбрана“, 7-21 (с автор Георги Димов).

Заключението на арбитъра гласи:

„Анализирайки дисертацията на В. Т. адекватният, правилният, верният, точният извод е: тя е продукт на несъмнено плагиатство в особено големи размери“.

Вторият арбитър посочва, че 220 страници от дисертационния труд на В. Т. са плагиатствани, включително 58 страници, „взети от младежки реферати, курсови работи и други учебни материали, които са качени в Интернет“. Само този факт, според арбитъра, „е напълно достатъчно основание В. Т. да бъде посочен за плагиат в неговата дисертация“.

Отделно и „отново напълно достатъчно основание за същото е избирателното заимстване в рамките на 42 страници (почти една десета от дисертацията)“ от монографията „Социална адаптация на личността“ на Дончо Градев от 1976 г., „като внимателно са премахнати идеологическите термини, характерни за онова време и заедно с това безкритично са пропуснати и са намерили място в дисертацията редица съждения от онази различна, в сравнение с настоящата, обществена среда“.

В заключението си арбитърът потвърждава наличието на плагиатство: „представената от В. Т. за собствен труд дисертация е съвкупност от... създадени и публикувани от други лица научни резултати, без адекватно позоваване и цитиране“.

Третият арбитър изтъква в заключението си:

„Сравняването на предоставения ми дисертационен труд и автореферата към него с останалите материали, детайлното съпоставяне на текстове... показват значително по обем... автоплагиатство и плагиатство – копиране от оригинални източници на текстове без стилистична или граматическа преработка или с минимални преобразования“.

Изтъква се също като „крайно негативна практика“ от страна на В. Т. използването „на текстове, изготвени от обучаеми... и прилагането им в труд за придобиване на научна степен „доктор на науките“, използването „на трудове на автори от втората половина на XX век... разглеждащи теории от „реалния социализъм“, както и „присвояването на авторските права над модел от по-рано разработен и защитен чужд дисертационен труд“.

Отговорът на Терзиев

В становището си Терзиев не коментира по същество твърденията в сигнала на проф. С, нито на тримата арбитри. Само уведомява, че обжалва заповедта за започването на проверка за плагиатство пред Административния съд в София и, позовавайки се на текст от него, заявява, че обжалването спира изпълнението на заповедта.

На това обаче от МОН възразяват с мотива, че съгласно чл. 32, ал. 8 и 9 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, заповедите на министъра на образованието могат да се обжалват, но обжалването не спира изпълнението им. Следователно няма пречка Комисията по академична етика да се произнесе с доклад.

Решение на Комисията

Запознавайки се със становищата на арбитрите, Комисията по академична етика (КАЕ) потвърждава наличието на плагиатство.

Оттук нататък следва ректорът на Националния военен университет да отнеме придобитата с плагиатство научна степен.

Под доклада на КАЕ са се подписали: Венцислав Динчев – председател, проф. Веска Георгиева, проф. Радослав Радев, проф. Цветан Сивков, проф. Ирини Дойчинова-Цекова.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови