Quantcast

Отпадналите от детските градини и училищата намалели 3 пъти за 1 година

Държавата спря над 2 млн. лева детски надбавки на семейства с ученици, натрупали неизвинени отсъствия

OFFNews Последна промяна на 15 май 2019 в 17:18 1945 0

Красимир Вълчев

Снимка Александра Маркарян

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев

Близо три пъти по-малко деца и ученици са напуснали образователната система през тази учебна година спрямо предходната. Броят им е 5200, докато през миналата са били 14 058, сочат представените в Министерския съвет данни от работата по Междуинституционалния механизъм за обхват.

За две години в детските градини и училищата са върнати или записани за първи път над 40 000 деца и ученици.

През втората година от функционирането на Механизма екипите от учители, социални работници, полицаи, медиатори и други специалисти са се фокусирали върху приобщаване на новоотпадналите, както и върху ранния обхват на 5, 6 и 7-годишните деца.

“Бяха направени 81 346 посещения на адрес, голяма част от които на ученици с голям брой отсъствия по неуважителни причини. Върнатите или записани за първи път в детска градина или училище през учебната 2018/2019 г. са 19 077. От тях 18 255 посещават редовно учебните занятия. Освен децата в задължителна училищна възраст (7-16 г.) са обхванати 577 младежи на 17 г., 453 – на 18 г., и 322 на 19 г.”, обяви наблюдаващият работата по Механизма вицепремиер Томислав Дончев и благодари на работещите на терен.

Повторно отпадналите от образователната система са 822 деца и ученици, като сред основните причини са проблеми със социализацията и недостатъчно приобщаване към училищния живот, слабо владеене на български език, затруднения при усвояването или слаб интерес към учебния материал, ниската грамотност на родителите, ранните бракове.

На семействата, чиито деца не ходят на градина или училища, са съставени 326 акта за административни нарушения. Издадени са и 85 наказателни постановления. Според министъра на образованието Красимир Вълчев този инструмент не е достатъчно ефективен, тъй като сигналите за непосещаващи училище деца са били 11 000 в последната година.

Спрените, прекратени или намалени семейни помощи за натрупани над пет неизвинени отсъствия от септември 2018 г. до януари 2019 г. са в размер на 2 162 108 лв. Предстои средствата да бъдат предоставени на 2434 детски градини и училища, в които се обучават тези деца. С тях могат да се организират допълнителни обучения по различни предмети, консултации, както и екипна работа между учители и други педагогически специалисти.

Социалният министър Бисер Петков анонсира промени в Наредбата за целевите помощи за отопление с цел обвързването им с посещението на учебни занятия. Ще бъдат обособени нови три групи хора, в които ще влизат родителите на деца от 5 до 16 г., които не ходят на училище. Предложението е те да имат по-ограничен достъп до помощи за отопление, без да бъдат лишавани от тях.

Предстои работата по Механизма за обхват да бъде насочена в по-голяма степен към ежедневната посещаемост, подчерта министър Вълчев. В същото време учебният процес трябва да е ориентиран към придобиване не само на знания, но и на умения. „Учителят не трябва да е лектор, а да провокира учениците да учат. Те трябва да са активни участници в процеса на обучение, да търсят информация, да я анализират и да могат да боравят с нея“, допълни той.

През 2019 г. по Национална програма „Заедно за всяко дете“ бяха отпуснати 300 000 лв. за допълнително финансиране на работата на екипите по обхват. Одобрени бяха две нови програми, които подкрепят образователните институции и общините за включването на децата и учениците в образователния процес. Ще се финансират дейности за постъпващите за първи път в детска градина и техните родители, както и програми на общините за образователна десегрегация. Стартират и два нови проекта по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, насочени към обхвата и приобщаването на деца в задължителната предучилищна и училищна възраст и предотвратяване на отпадането.