Още през 2013 г. МОН забранило изнесеното обучение на МУ-София

Ректорът проф. Ваньо Митев обаче твърди, че то е съгласувано с министерството

Александра Маркарян Последна промяна на 05 октомври 2016 в 13:09 6072 1

Проф. Ваньо Митев и проф. Анелия Клисарова

Бившият ректор на Медицинския университет в София проф. Ваньо Митев е инициирал и започнал изнесено обучение на студенти в чужбина, въпреки че е бил предупреден не от друг, а от министъра на образованието, че нарушава закона.

Това става ясно от писмо до проф. Митев от бившия министър на образованието проф. Анелия Клисарова от 17 юни 2013 година. Писмото е в отговор на запитване от бившия ректор относно процедура за откриване на филиал, факултет или департамент на МУ-София на територията на Швейцария.

OFFNews разполага с копие на писмото, както и със запис от интервюто ни с проф. Митев, в което той твърди противоположното на написаното в писмото, а именно:

"Що се отнася до изнесеното обучение, то е направено след съгласуване с МОН. Ние имаме черно на бяло разрешение от тогавашния министър, преди 3-4 години, това също е одитирано от МОН. И след 2014 година се оказва, че това е незаконно. Не мога да го разбера".

Въпросът бе повдигнат публично, след като доклад след вътрешен одит в МУ-София разкри десетки нарушения, извършени в университета през последните две години от втория мандат на бившия ректор и бивш председател на Съвета на ректорите проф. Митев.

"Сключените договори от ректора на МУ-София проф. Ваньо Митев за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия, както и по договор за образователен франчайз в Кипър са незаконни", се казва в доклада.

Ето и част аргументите на министър Клисарова от писмото й от юни 2013 г., която ясно заявява, че осъществяването на изнесено обучение би нарушило закона:

"Съгласно изричната разпоредба на чл. 175, ал. 1 от Закона за здравето подготовката и придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" се организира и провежда във факултети на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование (ЗВО).

Същото изискване е поставено изрично и в единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър", приети с наредби на Министерския съвет, на основание чл. 177 от Закона за здравето, във връзка с  чл. 9, ал. 3, т. 5 от ЗВО.

В чл. 175, ал. 2 от Закона за здравето законодателят допуска обучението да бъде провеждано, освен във факултети, и във филиали, но при подготовката и придобиването на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от от Закона за висшето образование по специалностите от професионално направление "Обществено здраве" и по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", "Лекарски асистент" от професионално направление "Здравни грижи". Настоящият случай не попада в тази хипотеза.

От сравнителното тълкуване на ал. 1 и ал. 2 на чл. 175 от Закона за здравето следва, че предложението за подготовка на студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен "магистър" по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" във филиал на МУ-София на територията на Конфедерация Швейцария би било в противоречие със закона. 

...

Посочените по-горе аргументи са приложими и относно откриването на департамент, като териториално изнесена структура на висшето училище.

Третата предложена хипотеза - посоченото обучение да се осъществява в департамент на МУ-София, разкрит на територията на Конфедерация Швейцария, не е в съответствие с други разпоредби на ЗВО...

...

По аргументи, изложени в т. I и II считаме, че направеното предложение не следва да бъде прието, както и с оглед неговата нецелесъобразност, така и с оглед неговата незаконосъобразност."

OFFNews не получи писмото от МОН, а от свои източници. Преди публикуването му обаче го изпратихме до Министерството на образованието, откъдето потвърдиха автентичността му.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови