Обявиха конкурса за столичния площад 'Св. Неделя'

OFFNews Последна промяна на 20 февруари 2019 в 15:19 2642 0

Конкурсът за столичния плащад "Св. Неделя" стартира, Столична община обяви ограничен конкурс за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект, съобщиха от НАГ.  

Наградният фонд е 250 хиляди лева, които ще си поделят класираните на първите пет места. 

Възложителят ограничава броя на участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти, както следва при подадени до 20 заявления вкл. - 7 (седем) участника; при подадени от 21 до 50 заявления - 9 (девет) участника; при подадени 51 и повече заявления – 11 (единадесет) участника. 

Международно жури ще избере участниците, които ще бъдат поканени да представят проекти. Конкурсът ще се проведе при запазване анонимността на участниците до класиране на проектите им от журито.

Конкурсът ще се проведе в два етапа. В първия етап могат да участват всички проектанти, които отговарят на изискванията на възложителя.

Форматът на конкурса е избран с оглед характера и значимостта на площад „Св. Неделя“ в системата от публични пространства в центъра на града. Целта е да бъде обновен площадът, като се съхрани културната му и пространствена идентичност и същевременно се откликне на комплексните изисквания към функционалността и качествата на съвременната градска среда, уточняват от Направление "Архитектура и градоустройство". 

Критериите за подбор на участниците, към които ще бъдат отправени покани за представяне на проекти, се базират на предходния опит на екипите от проектанти при разработването на сходни обекти. Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Оценката на конкурсните проекти ще се извърши по следните критерии: Рационалност, ефективност и изпълнимост на предложеното комуникационно-транспортно решение – осигуряване на автомобилна и пешеходна достъпност до всяка сграда, паркиране и среда за хора в неравностойно положение; Целесъобразност на функционалната структура на площадното пространство и на контактните му зони – осигуряване на дейности, потребни на жителите и посетителите на площадното пространство; Kонтинюитет – осъществяване на приемственост между съществуващи структури с доказана архитектурно-художествена стойност и успешно функциониращите новосъздадени структури;Пространствен интегритет на площада и контактните му зони; Социализиране на недвижимите културни и археологически ценности чрез подходящо, достъпно и безопасно за находките и посетителите експониране; Съвременен и целесъобразен градски дизайн и благоустройство, свързани с обемно-устройствено решение, колорит, настилки, художествено осветление, архитектурни детайли, озеленяване, дървесна и храстова растителност и пр.; Устойчив баланс между изискванията и предпочитанията на всички участници в градския процес с приоритет на обществените интереси; Икономическа целесъобразност на концептуалното решение – стойност за изграждане, етапност, устойчивост на предложените материали за изпълнение и поддръжка.

Пълната документация за конкурса е публикувана на специално създадения сайт www.svetanedelya.com.

Срокът за подаване на заявления за участие е до края на работния 8 май - 17,30 часа. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови