Може ли старият еврейски квартал да се превърне в творческа зона на София

ИПИ изготви икономическия му профил, Алфа рисърч проучи мнението на живеещите и развиващите бизнес там. Те искат повече зелени пространства, паркоместа и пешеходни улици през някои уикенди

Последна промяна на 18 октомври 2018 в 06:57 7691 0

Продължава от стр. 1

Творческите предприемачи от квАРТала

За над 2/3 от анкетираните собственици и управители това е единственият им обект. 1/5 имат и други обекти в София. С други думи, в квАРТала по-скоро навлизат предприемачи, които търсят развитието на нещо свое и са непрестанно и лично ангажирани със своя обект.

80 обекта попадат в извадката на ИПИ и "Алфа Рисърч". Те са средно от 7 г. в квАРТала. Близо 1/3 са тук от не повече от 3 г., а това е ясен знак за оживление, пишат от ИПИ.

82% от собствениците и управителите твърдят, че привличат повече клиенти, а 95% имат постоянна клиентела.

¾ виждат потенциал в развитието на района като творчески квартал, а бъдещите планове на 48,2% търговски обекти в квАРТала стъпват и на идеята, че районът ще се обособи като творчески квартал на София.

Заинтересовани страни – граждани, ангажирани с развитието на квАРТала

Големият плюс в развитието на квАРТала като район на творческите индустрии е фактът, че инициативата и усилията идват изцяло отдолу нагоре, тоест в центъра са хората, които живеят или работят в района - твърдят от ИПИ. Промяната му не е резултат от планиране на публичните институции и/или политика за налагане на „творческа” рамка, а плод на идеи и инициативи на многото творчески предприемачи от квАРТала.

Официалните локации на „квАРТал Фестивал 2018” бяха 59. Броят дава известна представа колко хора са ангажирани не просто с развитието на собствените си обекти и с усилията за превръщането на района в творчески квартал. За разлика от други фестивали в столицата, които променят градската среда за един ден или уикенд и са доминирани от временно пребиваващи предприемачи, „квАРТал Фестивал” се гради изцяло около обектите, които така или иначе са част от градската среда в района.

Тези хора също са анкетирани за целите на анализа.

Те са на мнение, че за да стане кварталът по-удобен и приятен, е необходимо допълнително облагородяване, например с подкрепата на общината може да се обособят повече зелени пространства, да се осигурят паркоместа, да се реставрират немалкото занемарени сгради.

Кои са посетителите на КвАРТал фестивал

80% идват в района специално за събитието. 13% са попаднали там случайно, най-малко живущи в квартала проявяват интерес към програмата. Фестивалът привлича почти изцяло жители на София. Посетителите могат да се разделят на две групи:

- хора между 31 и 40 г. с висше образование, упражняващи неръчен труд, преобладаващо жени;

- млади, учащи без собствен доход, несемейни.

Характерен е високият образователен ценз - трима от четирима са с висше образование, а сред останалите преобладават учащите. Посетителите на КвАРТал Фестивал често ходят на културни събития. Почти всеки трети го прави няколко пъти месечно, а всеки втори - поне веднъж месечно.

Новите посетители са повече (58%) от лоялните.

80% от посетителите на фестивала смятат, че районът трябва да се превърне в целогодишен творчески квартал на София, а пчти всички останали (19%) по-скоро одобряват идеята. Най-младите посетители изразяват най-силно подкрепата си за начинанието.

Най-популярното място в рамките на КвАРТал фестивал сред посетителите му е Сохо. Всеки четвърти го посочва като едно от местата, които го е впечатлило и е запомнил. Също популярни са Френч 75 и новите графити по някои сгради в карето (10-11%). Популярни са събитията, насочени към децата. След тях са концертите.

За трима от четирима собственици или управители на обекти в района фестивалът оказва положително влияние върху карето. За 10% такова няма, а под 3% заявяват, че той влияе лошо - най-вече заради засиленото движение и липсата на достатъчно паркоместа, присъствието на определени социални групи (бездомни хора, мигранти).

Анкетирани препоръчват подобряване на организацията, по-широка реклама, привличане на допълнителни изкуства и увеличаване обхвата на фестивала.

Организаторите на събития в програмата на КвАРТал фестивал препоръчват той да влезе в културния календар на Столична община; да се подобри организацията по отношение разпределение на събитията и пространствата; реклама и информационна обезпеченост; запазване на творческата концепция; организиране на творчески пространства за малки изложби, мероприятия и т.н.; затваряне на някои улици – например „Сердика”, „Цар Симеон” или др.; организиране на пешеходни зони през някои уикенди, не само по време на фестивала; осигуряване на охрана; украсяване на фасади в квартала; евентуално използване на вътрешни дворове на сградите за публични пространства; повече зелени пространства, което е един от големите минуси на карето.

Основни изводи на ИПИ от проучването

• Инициативата квАРТалът да се превърне в творческа зона на София подкрепят в голяма степен и посетителите на фестивала, и собствениците и управителите на бизнеси в карето. Естественото развитие на тази инициатива е изключително важно, като тук следва да се отчетат полаганите усилия от страна на „квАРТал колектив”.

• Ролята на общината е от огромно значение не само за развиване на КвАРТал фестивал в посока разширяване и подобряване, но и за облагородяване на района. В това число се включват инфраструктурни дейности по запазване на архитектурното и културно наследство на квАРТала, допълнителни зелени площи, тротоарни пространства, допълнителни паркоместа и др.

• Районът има добра централна локация и достатъчно пространства, които привличат творци. Сред анкетираните посетители на събития от КвАРТал фестивал и собственици и управителите на обекти преобладава мнението, че той се развива в положителна посока въпреки проблемите.

КвАРТал фестивал привлича повече посетители с висок социално-икономически статус: с доходи над средните или високи, образовани хора, които упражняват квалифициран труд.

• Ключово е да се положат допълнителни усилия за популяризирането на района и за привличане на повече редовни посетители към обектите в него, чието ежедневие не е свързано с квАРТала. Провеждането на редовни културни и социални събития провокира най-голям интерес.

• Фестивалът среща широко одобрение сред посетителите и собствениците и управители на обекти в него. Те споделят, че влияе положително на квартала и е важен инструмент за трансформирането на района в творческия квартал на града.

Страница на статията : 0102
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !