КЗК глоби "Софийска вода" с рекордните 4.8 млн. лева

Дружеството няма право да начислява лихви върху прогнозни сметки, категорични са от Комисията

OFFNews Последна промяна на 29 май 2014 в 15:51 4450 4

Комисията за защита на конкуренцията глоби с рекордната сума от 4 800 600 лева "Софийска вода" заради злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от КЗК.

Причината е практиката на дружеството да начислява лихва за забава на служебно начислени задължения на клиентите за доставката на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни води на територията на Столична община без отчет на водомерите, се казва в решението на Комисията.

Това е налагане на нелоялно търговско условие по смисъла на чл.21, т.1 от Закона за защита на конкуренцията.

Санкцията е процент от оборота на дружеството на нашия пазар.

Производството е образувано след самосезиране на КЗК.

Комисията е установила, че съгласно Общите условия на „Софийска вода“ АД потребителите трябва всеки месец да плащат ползваните от тях ВиК услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца. За всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, дружеството начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните два два отчета, като изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на общо използваното количество вода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец.

В същото време Общите условия на „Софийска вода“ АД възпроизвеждат правилото на чл. 86 от ЗЗД, съгласно което при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Следователно ВиК операторът начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите.

Това поведение на ответното дружество директно уврежда интересите на потребителите, доколкото задълженията за заплащане за първите два отчетни месеца не са установени по размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови