Quantcast

Кабинетът одобри три концесии за добив на строителни материали

OFFNews Последна промяна на 09 юли 2014 в 17:56 1496 0

Добив на строителни материали.

На днешното си заседание правителството предостави три концесии за добив на строителни материали.

Мрамори ще бъдат добивани от находищата „Водицата” край с. Ново Лески в община Хаджидимово, и „Фатово” в община Смолян.

Концесионерите – „Пирин Кам” ООД и „Виастройинженеринг”, ще разработват кариерите за период от 25 и 30 години.

Предвижданите инвестиции по първата концесия са за над 1 млн. лв., а постъпленията от концесионни плащания се очаква да надхвърлят 600 хил. лв. Тези параметри по втората концесия са съответно 143 хил. лв. и близо 942 хил. лв.

„Вега - 3“ ЕООД получи 35-годишна концесия за добив на пясъци и чакъли от находище „Лозята“. То се намира в землището на град Ветрен, област Пазарджик.

Предвижда се размерът на инвестициите за срока на концесията да надхвърли 393 хил. лв., а на концесионните плащания – 6,4 млн. лв. (с ДДС).

На заседанието си днес правителството одобри и издаването от министъра на икономиката и енергетиката на две разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства.

Първото е за „Върба-Батанци“АД, което ще изследва площта „Белоградчик“ за метални полезни изкопаеми. Теренът се намира на територията на област Видин. Разрешението ще бъде предоставено на дружеството за три години. Минималните инвестиции, които ще бъдат направени за този срок, са за 745 хил. лв.

„Хидробетон“ ООД ще проучва възможностите за добив на строителни материали в площта „Хидро-изток“, разположена в землището на с. Студена, община Перник. Разрешението се дава за срок от една година. Минималният очакван размер на инвестициите е над 35 хил. лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 3550 лв