Форум "Гражданско участие" с кампания за учредяване на общински фондове за подкрепа на граждански инициативи

ОFFNews Последна промяна на 25 май 2016 в 16:45 2233 0

Форум "Гражданско участие" (ФГУ) – мрежа от над 120 граждански организации от цялата страна, поде инициатива, която цели да убеди българските местни власти в ползите от учредяването на фонд за финансиране на граждански инициативи.

За целта експерти от ФГУ са разработили механизъм, който в 10 стъпки обяснява как да стане това. Той ще бъде предложен пилотно на местните администрации в три общини – Шумен, Стара Загора и Благоевград, а впоследствие ще бъде предоставен и на всички останали общини в България.

Механизмът всъщност представлява следваща стъпка от кампания на мрежата, започнала още през 2015 г. Тогава ФГУ разработи въпросник и методология за оценка на Индекса на гражданското участие на общинско и национално ниво. До този момент са проведени оценки в 15 общини в България, те могат да бъдат намерени на уеб сайта на Индекса -  index.fgu.bg. Всяка една от оценките , които се правят чрез фокус-групи, излиза с изводи и препоръки за това как може да се подобри взаимодействието между гражданските организации и институциите на ниво община.

Ето защо ФГУ поде застъпническа кампания за учредяването на такива фондове. На първия етап от кампанията са организирани дискусии, на които представители на членуващи в мрежата ФГУ организации, на местни медии и активни граждани са обсъдили възможностите, необходимостта и вероятните трудности при бъдещите разговори с местните власти за създаването на такъв фонд. Експерти от ФГУ са разработили механизъм, в който подробно е разписано какви стъпки трябва да бъдат направени, за учредяването на общински фонд за финансиране на общественозначими граждански инициативи и как би могъл да функционира той.

Ето кои са основните стъпки в резюме:

- Стъпка 1 е свързана с идентифициране на НПО и активни граждански инициативи в общината. За целта могат да бъдат избрани различни инструменти - форма за регистрация, отворена покана, приемни дни и отворени врати в общината, в които НПО и активни общности да споделят или да посочат с какво се занимават, какво са постигнали и в какви насоки работят.

- На базата на събраните данни, като Стъпка 2, се прави каталог на гражданските организации в общината. По този начин ще бъде стимулирана активността сред сектора, ще е предоставена информация с контакти и дейности и ще е ясно за общинските служители и за гражданите към кого да се обърнат.
Като Стъпка 3 идва обсъждането на съвместни идеи и приоритети. Организациите могат да бъдат поканени на среща, на която да се обмислят варианти на взаимодействие и форми на участие.

- Стъпка 4 е свързана с разписването на форми на взаимодействие с НПО и активни граждански групи. Тук е добре е да се обсъдят варианти на меморандум или споразумение.

- Стъпка 5 е обособяването на фонд за подкрепа. За целта трябва да се вземе общо решение за начина на подпомагане и сътрудничество между общината и НПО.

- Като Стъпка 6 идва разписването на наредба за реда и условията за финансиране на граждански инициативи, която да включва цели, приоритети и допустими дейности за финансиране, ясни критерии за оценка и начин за оценяване.

- В Стъпка 7 се обявява процедура за избор на проекти и инициативи. За правилна и коректна селекция е необходимо да се разработи пакет документи и упътвания за попълване, изисквания към кандидатите и срок за подаване и оценяване на проектите.

- Стъпка 8 е свързана със създаването на процедура за наблюдение и отчетност на проектите. За това също трябва да бъдат предвидени изисквания за наблюдение и публичност на изпълнението на избраните проекти на дейностите с ясни правила.

- В Стъпка 9 е анализът на резултатите. Тази стъпка е от огромно значение за легитимността на избрания подход и за мултиплициране на ефектите.

- Като Стъпка 10 се прави оценка. Тази стъпка е важна за завършване на цикъла на изпълнение на Програмата /Фонда и евентуални промени в ключовите приоритети и документи.

Защо е полезно общината да финансира инициативи на граждански организации и групи граждани?

Гражданските организации имат различна сфера на дейност и работят с различни групи от хора – те могат да успешно да подпомагат идентифицирането на належащи общностни проблеми. А в сътрудничество Община и НПО са много по-ефективни при решаване им. Освен това, финансирането на инициативи на граждански организации и активни граждани насърчава участието на хората в развитието на общността, мотивира ги да бъдат активни и увеличава усещането за прозрачност и ефективност в работата на местната власт.
Тук можете да видите рекламния клип на кампанията.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !