Фирмата, ремонтирала НДК, ще обновява Западен парк за 8 млн. лв.

Мартин Георгиев Последна промяна на 21 март 2018 в 14:49 14087 1

Столична община сключи договор с фирмата „Галчев инженеринг“ ЕООД за цялостно обновяване на Западен парк в София на обща стойност 7 710 764 лв. Ремонът се финансира със средства от оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като крайният срок за изпълнението му е 12 месеца. 

Това става ясно от обявление за възложена поръчка на сайта на АОП. 

Четири кандидата бяха заявили желание да участват в процедурата по избор на изпълнител - "Западен парк - 2017" ДЗЗД, "Грий София Запад", "Престиж Бизнес 93" и "Галчев инженеринг".

През 2016 г. за изпълнител на обществената поръчка за реконструкцията на НДК – Конгресен център беше избран именно "Галчев инженеринг", с едноличен собственик Марияна Галчева, съпруга на строителния бизнесмен Николай Галчев. Година по-късно се появиха съмнения за корупция при избора. Тогава шефът на НДК за един ден Борислав Велков пусна във фейсбук скандални съобщения за указанията за нагласяване на обществената поръчка в полза на Галчев. 

Проектът предвижда да обхване 530 дка. площ от Западен парк, в която влиза зоната между бул. "Сливница" и бул. "Царица Йоанна" и от жп линията София - Перник до река Суходолска.  Ремонтните действия ще включват обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, както и ремонт и подмяна на техническата инфраструктура. 

В проекта се предвижда цялостна реконструкция на главния вход на Западен парк от бул. „Сливница“. Ще бъде изградена монолитна козирка с дължина 55 м., която ще покрива комбинирани пейки, както и самия вход. Изпълнителят ще построи още ограда тип "зелена стена" и ще постави чешма. 

В централната част на парка се намира фонтан, който е в лошо състояние и от години не функционира. Той трябва да бъде премахнат, а на негово място да бъде изграден "сух" фонтан.

Предвижда се още реконструкция на алпинеума и езерото, които се намират на югоизток от главния вход на парка. Алпинеумът се разполага на хълм, на който е направен изкуствен воден извор. От там водата тръгва в две посоки, за да достигне езерото. Към настоящия момент обаче водните съоръжения не функционират. На мястото е изградена и изкуствена пещера. За възстановяването на зоната е предвидено прочистване на алпинеума и езерото от растителни отпадъци, реновиране на пещерата, езерото, както и другите водни елементи, като изкуствени реки, езерца и водопади. 

Според заданието на проекта ще бъде изградено зелено училище, ситуирано в североизточната част на Западен парк, източно от пресечната точка на двете главни алеи. Предвидено е изграждането на сцена, пред която ще бъдат разположени терасовидно места за сядане.

Изпълнителят трябва още да извърши цялостна реконструкция на детската площадка, намираща се до главната алея на парка. Изборът на увеселителни съоръжения е обоснован от играта на различна височина и с различна степен на трудност и вариативност. На площадката ще бъдат поставени кула за катерене, трамплин, аероскейт, ще бъде обособено и място за рисуване.

Проектът предвижда изграждането на площадка за обучение на кучета и свободна разходка в южната част на парка, в близост до влаковата линия. На площадката ще бъдат разположени 12 препятствия, подредени по определен ред, така че да се създаде маршрут за последователното им преминаване от обучаваното животно. Цялата площ ще бъде заградена с ограда.

Според заданието съществуващите алеи се запазат с предложение за веломаршрут, като настилката ще бъде обновена. Ще се поставят информационни табели, нови пейки и кошчета, както и велосипедни стендове.

Предвижда се поставяне на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система, проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.