Факултетът на скрилия възрастта си декан сам ще реши дали да го отстрани

Студент сезира главния прокурор и премиера за случая

Александра Маркарян 05 януари 2018 в 11:09 4703 1

Подчинените на проф. д-р Божидар Ангелов сами ще решават дали да отстранят декана си. Това става ясно от отговор на Софийския университет до OFFNews по повод наше запитване във връзка с публикацията ни "Декан скрил възрастта си, за да го изберат - дават го на прокурор".

"Съгласно чл. 35, ал. 4, т. 3 от ПУДСУ (бел. ред. Правилник за устройството и дейността на Софийския университет) при установяване на нарушения на законодателството или на вътрешните актове на Университета Контролният съвет може да предложи на органите за управление на Университета и на неговите структурни звена мерки за предотвратяване или преустановяване на нарушения на законодателството и на вътрешните актове на Университета, както и за отстраняване на техните последици. Контролният съвет е направил това, като е предложил на Общото събрание на ФНПП да отстрани допуснатата според Контролния съвет незаконосъобразност", пише в отговора.

Контролният съвет, който констатира нарушението по сигнал на студента Симеон Георгиев, е направил две неща: предложил е на общото събрание на Факултета по начална и предучилищна педагогика да отстрани нередността и е информирал ректора проф. Анастас Герджиков за избора на декан на база декларация с невярно съдържание. (Правилникът на СУ не разрешава за декан да бъде избиран човек, който ще навърши възрастта за пенсиониране в рамките на мандата си, а проф. Ангелов навършва 65 г. два месеца преди изтичането на мандата му през 2019 г.)

Общото събрание на ФНПП следва да обсъди предложението на Контролния съвет и да го уведоми за предприетите мерки в 14-дневен срок, уточняват в отговора си от Алма матер.

Попитахме също как е било възможно никой да не сравни декларацията на професора с ЕГН-то му и как е станало нарушението, а в отговор от Ректората ни информират, че то е допуснато от същия Контролен съвет, който проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на висшето училище, на неговите основни звена и/или филиали в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката.

Ректорът ще възложи изготвянето на правно становище за това извършено ли е нарушение и ако да, кой е отговорен за него, уточняват от Университета.

Вчера студентът, подал сигнала - Симеон Георгиев, внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров, министър-председателя Бойко Борисов, министъра на образованието Красимир Вълчев, до председателя на общото събрание и на контролния съвет на СУ, до ректора на Университета, до Академичния съвет, Студентския съвет и Общото събрание на ФНПП.

"Уведомявам Ви за Решение на Контролния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ), в което се съдържат индикации за нарушения от страна на проф. Божидар Ангелов – декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) към СУ.

Моля Ви, в рамките на Вашите правомощия да упражните контрол по преустановяване на незаконосъобразните действия.

Уважаеми г-н Главен прокурор, моля Ви да извършите проверка и при наличие на данни за извършени престъпления да предприемете адекватните, вменени Ви от закона, действия", пише в текста на писмото на Георгиев.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови