Екоинспекция санкционира фирма за незаконна преработка на минни отпадъци

Диана Варникова 06 юни 2022 в 14:17 1294 0

Пазарджишката Регионална инспекция по околната среда и водите състави акт на фирма заради незаконна преработка на минни отпадъци и оттичане на дренажни води в река Елшишка. Това информираха от екоинспекцията и уточниха, че сигналът е подаден на телефона на шефа на РИОСВ, че на табана-рудник“ Влайков връх“ е установена нерегламентирана преработка на минни отпадъци. При проверка на място екоинспекторите са констатирали, че в южния край, в горната част на насипище „Влайков връх-източни отвали“, землище на с.Елшица е обособена площадка, на която са разположени техника и съоръжения за преработка на скални материали и е монтирана автовезна.

Установено е наличие на натрошен и пресят скален материал, сортиран по размер и натрупан на купчини. По време на проверката техниката и съоръженията не работят. Площадката попада в границите на подобект 01 на насипището, стопанисван от „Инфра Кариери България“ЕООД. До момента в РИОСВ няма приключили съвместени процедури по глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР за инвестиционни предложения за извършване на дейности на подобект No1 на насипището. С цел недопускане на нерегламентирани дейности е извършено пломбиране на техниката и съоръженията, установени на обекта.

За констатираните административни нарушения на „Инфра Кариери България“ЕООД е съставен акт по ЗООС. При проверката на 16 май е извършен оглед на водосбора на река Елшишка – от с. Елшица до края на пл. „Елшица“, както и на състоянието на хидротехническите съоръжения за отвеждане на повърхностните и дренажните води. От извършения оглед на земно-насипните водоеми под отвалите /табаните/ на р-к „Влайков връх“ не се констатира изтичане или дрениране на води към р.Елшишка. Взети са водни проби от водите на реката, преди площадка „Елшица“, след нея и от дере „Камен дол“ – основен водоприемник на дренажните води от ликвидирания подземен рудник „Елшица“, както и от Белковско дере, отводняващо прилежащи територии около ликвидираната шахта „Извозна“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови