Двойните чинове в класните стаи и черните дъски отиват в историята

Зеленчукови градини на двора, атриуми и площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата: нов стандарт на МОН преобразява училищата и детските градини

Александра Маркарян Последна промяна на 10 март 2020 в 15:03 6872 2

Тежките двойни чинове в класните стаи да бъдат заменени с леки ергономични единични мобилни учебни места, черните дъски и тебеширите да изчезнат и на тяхно място да има бели дъски - предвижда проект за Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на министъра на образованието и науката. Той е внесен за обществено обсъждане и предстои гласуването му от Министерския съвет.

В коридорите ще бъдат обособени кътове с мека мебел за почивка и игри като шах, табла. В училищата да има повече естествена светлина - напр. чрез създаването на атриуми (открити пространства със стъклен покрив). Разрешава се разрушаването на стени между класни стаи и превръщането им в зали.

Документът въвежда изисквания за шумоизолация, за цветовете, които да бъдат използвани, за библиотеките, салоните и дворовете.

Въвеждат се и критерии и формули за определяне на максималния брой на групите и децата в детските градини и - съответно, на паралелките и учениците в училищата.

Детски градини

Сградите им трябва да разполагат с обособена зона, зони за игра, зала за спорт и музикални занимания, обслужващи, административни и медицински помещения, с помещения за обособени кабинети/зони, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата – кабинет/зона на логопеда, кабинет/зона на психолога, ресурсен кабинет/зона за ресурсно подпомагане, здравен кабинет и др.

Обособените зони трябва да са за всяка група поотделно и да включват съблекалня с предверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и санитарно-хигиенно помещение и помещение за учители и помощник - възпитатели. При полудневна и почасова организация обособената зона не включва спалня и кът за хранене.

Към сградата на детската градина се предвижда природен кът, а при възможност и опитна градина. В сградата следва да бъде обособена открита и/или закрита площадки за игра. Градината трябва да има обща открита спортна площадка за всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група. На откритите площадки трябва да се осигури регулируемо изкуствено и подходящо естествено засенчване.

В детските градини може да има и зала с плувен басейн.

Детските градини трябва да разполагат с обслужващи помещения за кухненски блок, пералня, както и за котелно, ако не използват централно отопление. Те трябва да имат и административни помещения.

Максималният брой на децата в детската градина, вкл. яслените групи, не може да надвишава капацитета на сградния фонд, т.е. максималния брой деца, които могат да се отглеждат едновременно в него. Той се определя както следва: К – капацитет на детската градина; S – обща площ на занималня с кът за хранене и спалня в обособената зона N – пореден номер на обособени зони Ss – необходима площ, полагаща се на едно дете в занималня с кът за хранене и спалня в обособената зона - 5м2 К = S1/5+S2/5+….Sn/5

Броят на групите не може да надвишава броя на обособените зони. Броят деца в една група не може да е повече от максималния брой на децата, определен в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Задължително предучилищно образование

То може да осъществяват и училищата при спазване изискванията към градините и осигуряване на следните условия:

- в сградата на училището при възможност е осигурен отделен вход за подготвителните групи;

- помещенията за подготвителните групи са функционално отделени от тези, предназначени за учениците, като отделни сектори и помещения в многофункционалната зона в училището се ползват и от подготвителните групи, без да се допуска смесване между децата и учениците;

Общи изисквания към училищата

Във всяко училище трябва да има две обособени учебни зони и една многофункционална. Първа е за началния етап – I-IV клас, а втората включва помещенията за прогимназията и двата гимназиални етапа - класни стаи, кабинети, езикови лаборатории и зони за отдих. В многофункционалната ще има сектори и помещения за занимания по интереси, център за библиотечно-информационно обслужване, зони за спорт, хранене, почивка, здравеопазване, администрация.

В първа зона трябва да има най-малко 4 класни стаи за 4 паралелки; площадка за занимания на открито; шкаф за материали; кабинет на психолог, логопедичен и ресурсен кабинет.

Зоната за отдих за малките ученици ще представлява част от класна стая или отделно помещение с 13-15 места и площадки за занимания на открито.

Във втора зона трябва да има поне 3 класни стаи; специализирани кабинети по химия, по физика, по биология; компютърен кабинет; кабинет по технологии и предприемачество; кабинети на психолог, логопед и ресурсен.

Специализираните кабинети и тези по информатика, музика, изобразително изкуство може да са по един за всички етапи на образованието. Същото важи за кабинетите на психолога, логопеда и ресурсния кабинет. Последните три може да не са обособени кабинети, а общо помещение, в което са обособени зони.

Профилирани и професионални гимназии

За първия гимназиален етап (VIII-X клас) в профилираните училища към общите изисквания се добавя и това за наличието на кабинети по музика, рисуване, езикова лаборатория. При професионалните освен посоченото в общите изисквания е необходимо наличието също на езикова лаборатория, но и на два кабинета за теоретичното професионално обучение.

За втория гимназиален етап в профилираните училища (XI и XII клас) са необходими поне 2 класни стаи; 2 кабинета за профилиращите предмети; езикова лаборатория; кабинет на психолог; логопедичен кабинет; ресурсен кабинет. За него професионалните трябва да разполагат и с 4 кабинета за теоретична подготовка по професията. Практиките ще се провежда в учебно-производствени бази (лаборатории, работилница, полигони, учебни стопанства и др.) и учебно-тренировъчни бази (УТБ) в училищата и предприятията (учебно-тренировъчни фирми, тренажори и други форми на модели на предприятие).

Компютърни кабинети

Всяко училище следва да разполага с поне един компютърен кабинет с най-малко 15 компютри; компютърна мрежа и интернет достъп до всяко място; лицензиран софтуер, а при възможност и с безжичен интернет достъп в многофункционалната зона. Необходими са също мултимедиен прожектор, интерактивен екран; техника за печат и сканиране на документи.

Многофункционална зона

В нея са местата за почивка, за занимания по интереси, администрацията и кабинетите на директора и заместниците му, учителската стая (със заседателна зала или отделна заседателна зала), канцеларията, финансово-счетоводната служба; помещението за архив; стаята на портиера и складът на сервизния техник.

Там ще е училищната библиотека. Стандартът разрешава отсъствието на такава само в училища до 150 ученици, но за тях трябва се осигури безплатното ползване на обществена или библиотека в съседно училище.

От библиотеката децата ще могат да вземат книги за вкъщи или за четат на място. Необходимо е в нея да има читалня и места за достъп до електронни ресурси и интернет. В библиотеката трябва да е възможно организирането на групова работа.

Столовата трябва да може да побере 25-30% от учениците и учителите, като за всеки има по 1,2-1,4 кв. метра. Всяко училище следва да разполага с бюфет с готови и пакетирани храни, топли и студени сандвичи, топли и студени напитки.

Здравните кабинети трябва да отговарят на съществуващите вече нормативни изисквания.

Продължава на 2 стр.

Страница на статията : 010203
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

3005

2

bushe

10.03 2020 в 19:03

Всички тези неща ги има в някой частни училища в Софиь, например Школо, Увекинд, Цар Симеон.....

10829

1

случайно прочетох

10.03 2020 в 16:16

Харесват ми голяма част от предложенията.
Много се надявам изпълнението да не е по време на това правителаство и фирмичките около тях.