Докторантите с допълнителни стипендии: МС отпусна още 1,5 млн. лв. за 2018 г.

Александра Маркарян Последна промяна на 15 август 2018 в 15:35 4919 1

Министерският съвет отпусна 1,5 млн. лева за допълнителни стипендии на докторантите през 2018 г. чрез промени в постановление №90/2000, предложени от министъра на образованието Красимир Вълчев и одобрени днес на редовното заседание на кабинета.

Допълнителните пари ще се отпускат всяка година и няма да са за всички държавни университети и научни организации.

Те ще се полагат на онези с индекс на интензивност на научната дейност за съответната година по-голям или равен на 2 или когато разликата между индекса за съответната година и индекса на предходното финансирано държавно висше училище или научна организация е по-малка от 15%, пише в доклада към проектопостановлението. За всяко висше училище/организация индексът се изчислява по формула.

Общата сума ще се разпределя между университетите и организациите пропорционално на получената стойност на индекса за годината и броя на действащите докторанти в редовно обучение.

На допълнителна стипендия ще имат право всички докторанти в даденото ВУЗ или организация, приети по държавна поръчка - българи, граждани на други държави в ЕС, както постоянно пребиваващи у нас чужденци. Те няма да се полагат на докторантите на свободна докторантура.

Докторантите ще получават еднократно допълнителна стипендия. На нея ще имат право положително атестираните докторанти, които ще я получават до два месеца след приключването на атестацията. Сумата ще зависи от броя месеци, за които са атестирани положително.

Детайлно правилата ще разписват ректорите/ръководителите на научните организации.

Целта на допълнителните средства е да помогнат за привличането и задържането на младите учени в страната, както и за реализацията на докторантите като качествени изследователи и преподаватели, пише министър Вълчев в мотивите си.

"Настоящият размер на докторантската стипендия поставя в притеснително положение докторантите в България и в крайна сметка съдейства за отлив на кандидатдокторанти в редовна форма на обучение - добавя той. Затрудненията, с които докторантите са принудени да се справят, освен че са демотивиращи, водят и до понижаване качеството на научната им работа и до влошаване състоянието на академичния състав в Република България."

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови