Денков поиска новият парламент да сложи край на партийните сбирки в училище

Александра Маркарян 25 юни 2021 в 14:15 4252 0

Снимка БТА, архив

Проф. Николай Денков

Да се сложи край на партийните сбирки в училище предлага служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков. За целта той внесе за обществено обсъждане проектозакон за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование. Ако служебният кабинет го одобри, окончателното решение по него ще вземе 46-ото Народно събрание, което предстои да бъде избрано на 11 юли.

Промените

В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически, политически или религиозни доктрини - гласи поправка в чл. 11, ал. 1 от закона. Досега думата "политически" не фигурираше в текста. В него се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност, съгласно редакцията на ал. 2.

Принципът на автономия, прилаган в дейността на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие, не може да се нарушава чрез осъществяване на  политическа дейност в тях, съгласно предложената нова алинея 5 на чл. 28.

Забрани в същия дух са включени за педагогическите специалисти (учители, зам.-директори и директори), за началниците на 28-те регионални управления на образованието към МОН, както и за служителите в тях.

"Педагогическият специалист при изпълнение на своите функции е политически неутрален и не може да налага идеологически и политически убеждения" - е предложеният текст за педагозите.

На началниците на РУО да се вмени следното изискване: "Началникът на регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции е политически неутрален и не може да осъществява политическа дейност", съгласно предложена нова ал. 4 в чл. 254.

Подобен е текстът за служителите в РУО: "Служител в регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции е политически неутрален и не може да осъществява политическа дейност" (чл. 255, ал. 5).

Министър Денков инициира законовите промени, въпреки липсата на действащ парламент, след като установи, че 11 началници на РУО са осъществявали политическа дейност по време на предизборната кампания за парламентарния вот на 4 април. Някои от тях дори си позволявали да организират учители за участия в партийни сбирки. 

Мотиви

В мотивите си - които са част от документацията към проектозакона - министър Денков посочва:

"През последните години в системата на предучилищното и училищното образование се наблюдават крайно обезпокоителни процеси, свързани с осъществяване на политическа и партийна дейност, както и свързаните с тази дейност зависимости, което е категорично неприемливо. Безспорно е, че системата на предучилищното и училищното образование трябва да бъде надпартийна, деполитизирана и свободна от налагане на идеологически и политически доктрини. Поради това е важно на законово ниво да бъдат проведени  посочените принципи за политическа неутралност. Това се изразява в недопускането педагогически специалисти в системата да извършват политическа дейност и да налагат политически и идеологически убеждения спрямо децата и учениците при провеждането на учебния процес.

От друга страна са налице множество случаи, при които служители от регионалните управления на образованието в страната също извършват политическа дейност и участват
активно в мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори в страната както в процеса на осъществяване на агитация, така и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. По този начин в система на предучилищното и училищното образование, която по презумпция следва да е неполитизирана и надпартийна, се създават видими зависимости от политическо и партийно естество в нейната йерархия и управление. Подобни дейности, свързани с изразяване на политически убеждения и предизборна агитация накърняват принципа на политическата неутралност и може да доведат до недопустими последици за системата на предучилищното и училищното образование, за сметка на професионалното и експертно начало при нейното функциониране, назначения и управление и в интерес на образователния процес на децата и учениците".

Според доклада му с предлаганите промени се цели "да се осигури независимост на системата на предучилищното и училищното образование и нейното управление от идеологически и политически доктрини и зависимости; да се забрани провеждането на политическа и партийна дейност и предизборна агитация в системата на предучилищното и училищното образование; високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основен принцип при назначенията, управлението и контрола на системата на предучилищното и училищното образование; да се създаде неполитизирана и надпартийна среда в системата на предучилищното и училищното образование, с оглед нейното ефективно, ефикасно и прозрачно управление и функциониране в интерес на децата и учениците".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Подкастът на OFFNews