"Често учители стават студенти, които не са могли да влязат в други специалности"

Последна промяна на 04 септември 2015 в 20:39 2719 0

Снимка Владислав Господинов

Проф. Емилия Рангелова на конференцията.

В момента в Творческия дом на Софийския университет в Китен се провежда петнадесетата международна научна конференция, посветена на качеството на подготовката на студентите, които завършват педагогика. Конференцията е организирана от Асоциацията на професорите от славянските страни, съвместно със Софийския, Пловдивския и Шуменския университет. За подготовката и мотивацията на студентите да станат учители разговаряме с председателя на Асоциацията на професорите от славянските страни проф. д-р на педагогическите науки Емилия Рангелова.

Според проучване, публикувано неотдавна, едва 10% от студентите, които се подготвят да бъдат учители, решават да станат учители, а останалите се преквалифицират. Защо учителската професия стана толкова нежелана за младите хора? 

Трудно е да се отговори с едно изречение. Въпросът има комплексен характер. Учителската професия е нежелана за младите хора, защото тя е трудна, изисква не само висок професионализъм и компетенции в конкретното научно познание, но преди всичко обич към децата, висока нравствена култура, умение да се общува и с ученици, и с родители, и колеги.

В същото време тя е е ниско платена. Трудно един млад учител може да издържа семейството си с учителската заплата. Той е принуден да търси и друга реализация. Достатъчно е да се погледне, например, как се пенсионира днес един учител с 35 години стаж- максимум 280-300 лева.

Непрестижността на професията се допълва и от липсата на уважително отношение към учителя от страна на значима част от родителите, което се демонстрира и от техните деца. Проявите на агресия към учителя от страна на родители и ученици вече не са единични случаи.

Стои открит и въпросът за това: кой и защо отива в учителската специалност? Много често това са не само посредствени ученици, но и млади хора, които не са могли да влязат в други специалности.

Същевременно до няколко години учителската професия ще е сред най-дефицитните у нас. Възможно ли е да се предотврати този мрачен сценарий? 

Да, възможно е, но е необходима качествена промяна на държавата към учителската професия и качествена промяна на стандартите, на държавните изисквания за получаване на учителска правоспособност.

Добре подготвени ли излизат от университета младите български учители? 

Не съм убедена! Вече казах, че една от причините са съществуващите държавни стандарти за получаване на учителска правоспособност. В тях ударението е поставено само на методиката на обучение по дадения учебен предмет. Но бъдещият учител трябва да бъде подготвен как да общува с учениците, как в процеса на обучението да ги възпитава и изгражда като личности. Това обаче в университета не се дава, защото самият университетски преподавател не е на "ти" с възпитаващия характер на обучението.

Как стои въпросът със статута на учителската професия и заплащането в останалите европейски страни?

Несравнимо по-добре и като заплащане, и като социален престиж, независимо, че и там се поставят тези проблеми.