Quantcast

"Българите не са заплаха за социалната система на Австрия"

Георги Донков, БГ Глас Последна промяна на 21 ноември 2014 в 14:52 4359 0

Тинка Троева

На 22 ноември във Виена ще се проведе приемен ден по трудови и социални въпроси за български граждани, живеещи в Австрия. Събитието е с начален час 10:00 и ще се състои на адрес: 1040 Wien, Kühnplatz 8.

Експертите от Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към посолството ни във Виена и Консултантски център„Компас“ ще отговарят на въпроси, свързани с:

- условията за пребиваване и трудова заетост на български граждани в Австрия,

- координацията на системите за социална сигурност в ЕС – социално осигуряване, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, обезщетение при безработица, при злополуки и заболяване, семейни плащания и др.,

- условията за трудова заетост на граждани на държави-членки на ЕС и достъп до пазара на труда в България на граждани на трети страни, социално осигуряване, здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, обезщетение при безработица, при злополуки и заболяване, семейни плащания и др.,

Всички, които още не са се записали за консултации могат да го направят на: телефони:
0043 (0) 1 503 23 54 (на български и немски език)
ел. адреси: [email protected] или [email protected]
Консултациите са безплатни и се предлагат по желание на български или немски език, уточняват организаторите.

Разговаряме с д-р Тинка Троева, ръководител на Службата по трудовите и социалните въпроси към Посолството ни в Австрия часове преди началото на втория пореден Приемен ден (първият се проведе на 8 ноември във Винер Нойщадт), след като бе разкрита самостоятелна СТСВ във Виена.

За всички, които не познават д-р Троева ще я представя с две изречения. Тя е от хората, с които просто няма как да не бъдеш приятел. Тя и екипът на Посолството на България в Австрия категорично опровергават твърдението, че служителите в родните дипломатически представителства са просто едни "екскурзианти" или "курортисти", в зависимост от страната, в която са изпратени.

Повече информация за Службата и д-р Троева можете да прочетете ТУК.

- Приемният ден по трудови и социални въпроси, който ще се проведе на 22 ноември във Виена, е втората подобна среща след Винер Нойщадт на 8 ноември, откакто бе отрита Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към посолството ни във Виена. Очаквате ли голям интерес към събитието?

- Откакто бе създадена СТСВ на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) при Посолството на Република България във Виена през м. март т.г. – да, това е така.

Но приемни дни по трудови и социални въпроси са се провеждали ежегодно от 3 до 4 пъти и когато седалището на СТСВ бе в Берлин. И тогава сме ги организирали и провеждали съвместно с участието на изключително компетентните експерти от Консултантския център за нови европейски граждани „Компас“ и са преминавали при голям интерес.

И към настоящия приемен ден интересът е огромен, до момента имаме записани над 50 български граждани, а както показва и опитът ни, доста хора идват и незаписани, така че ще се наложи обявеното време от 6 часа да бъде удължено. Но никого няма да върнем. Вие се уверихте в това, като ни посетихте и във Винер Нойщадт. Заповядайте и сега.

- Кои са конкретните теми, по които Вие и колегите Ви ще консултирате желаещите?

- За разлика от очакванията на много хора, включително и на експерти в областите на заетостта и системите за социална сигурност в ЕС, с отпадането на ограниченията за достъпа до пазарите на труда в ЕС, вкл. и в Австрия, темите и обема от дейности на СТСВ Виена не само не намалява, а точно обратното – увеличава се.

Като експерт в тези области, а и след седемгодишния ми опит от ФРГ, не съм и очаквала отпадането на проблемната тематика като с „магическа пръчка“. Изразила съм своевременно пред ръководителите си становището си, а и самата аз в качеството ми на ръководител на СТСВ Виена съм се подготвила затова.

Конкретните теми сме обявили своевременно – те обхващат широкия спектър от възможностите и условията за упражняване на различните видове заетост на българските граждани в Австрия, през съобразяването им със специфичните условия на австрийския пазар на труда, до изключително важната и обширна област на координацията на социалната сигурност в страните от ЕС.

Безспорно обаче тежестта се премества от достъпа до пазара на труда към разширяване на компетентността за търсене и намиране на работа, изискванията за създаване и регистриране на различните видове самостоятелна заетост и предприятия/фирми и особено към социалната сигурност.

- Планирате ли още приемни дни в Австрия?

- Провеждането на приемните дни по трудови и социални въпроси е основна част от дейността на СТСВ. Адекватното и коректно предоставяне на актуална информация и провеждането, наред с виртуалните и голяма част директни консултации с българските граждани в Австрия, е от съществено значение, както за разбирането на правата и задълженията им, така и за взаимното ни доверие, че щом сме се заели с определена задача и вървим по пътя на законовите разпоредби, ще доведем нещата до успешен край. А и интересът показва, че следва да се провеждат поне веднъж на тримесечие.

Не бих могла обаче да си представя организирането и провеждането им без безвъзмездното съдействие и високата степен на компетентност на експертите от „Компас“, както и ценното съдействие на Посолството. Затова намирам за изключително важно и реализирането на съвместни проекти в тези области със средства от ЕСФ с Консултантския център„Компас“, създаден от млади българи с висока квалификация, с които сътрудничеството ни се оказва безспорно ефективно.

- Какво се промени, според Вас, за българите в Австрия след откриването на самостоятелна Служба по трудови и социални въпроси?

- Промените са няколко и то съществени. Едва ли има някой, който не е убеден в значението на директния контакт за добрата информираност и конструктивна консултация с принадена стойност.

Освен директната възможност за информация и консултации по 10 часа ежеседмично и провеждането на приемните дни, осъществяването на директен контакт за оказване на конкретно съдействие от компетентните институции и ведомства е от огромно значение. Често от един експертен разговор се изяснява, по какъв начин следва да се реши определен проблем, който месеци, а понякога и години не е бил решаван, най-вече поради липса на директен контакт и експертно съдействие.

За по-малко от 9 месеца месеца СТСВ при Посолството на Република България във Виена се утвърди с компетентност, авторитет и доверие в търсенето на информация и съдействие по трудови и социални въпроси и то не само от български, но и от много австрийски граждани, граждани на други държави-членки на ЕС, както и на трети страни.

Откриването на СТСВ Виена българските граждани дължат на аргументираното поставяне на въпроса от Н.Пр.Посланик Елена Шекерлетова, във връзка с нарастващата потребност от информиране и оказване на съдействие на българските граждани в областите на заетостта и социалните въпроси, пред ръководството на МТСП и неговото положително решение.

Цялостната дейност на СТСВ Виена има една основна цел – максимално доброто интегриране на българските граждани на австрийския пазар на труда и спазване на социалните им права като граждани на държава-членка на ЕС.

Забележете, че тук не става дума само за трудовите мигранти, но и за социалните права на всички български граждани. Тази насоченост безспорно ще продължи да допринася за потвърждаване на това, което показват и статистическите анализи и се признава и от австрийските компетентни институции - българските граждани не представляват заплаха за социалната система на Австрия и не злоупотребяват с нея.

Определено с представянето си до момента, СТСВ Виена е желан партньор за сътрудничество от институциите и ведомствата в Австрия с компетентности в областите на труда и социалните въпроси.

Следва да се има предвид, че дейността на СТСВ Виена бе разширена от м. октомври т.г. и към посолството на Република България в Конфедерация Швейцария. Българските граждани от Чехия и Словакия също се обръщат към СТСВ Виена за консултации и информация.

- Кои са най-честите проблеми, за които сънародниците ни Ви търсят най-често?

- Както казах, не съм и очаквала с отварянето на пазара на труда проблематиката около заетостта на българските работници да „се стопи“ за кратък период от време. Независимо от законодателството на ЕС и националното законодателство на Австрия има още редица области, в които сме свидетели, както на умишленото им пренебрегване, така и несъзнателното им нарушаване. Затова съм много удовлетворена, когато българските фирми, които ще командироват работници в Австрия, се допитват до СТСВ. Процедурата е по-сложна, но безспорно правилното й изпълнение е гаранция за избягването на тежки нарушения, водещи до високи парични глоби и съдебни процедури.

Макар и не толкова често, съдействието на българските граждани по проблеми, свързани с неспазването на условията на трудовите договори от страна на работодателите, общо или на част от тях, работата на черно и нелегалната заетост без заплащане на социални осигуровки са част от работата на СТСВ Виена.

Сериозен е проблемът с домашните помощници или с полагащите грижи за болни и възрастни хора, които са предимно самонаети лица, но с осигурена работа чрез посреднически фирми. При тях ненормираният работен ден е ежедневие, заплащането е ниско, самоосигуряват се и често се налага да сменят местоработата си.

В областта на координацията на системите за социална сигурност – обезщетения за безработица, семейни добавки за деца, пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, потребността от информация, консултативната дейност и съдействие пред австрийските институции са толкова големи и всеки случай е толкова специфичен, че не бих могла да ги изброя.

- Как могат да се свържат с Вас хората, които имат нужда от съдействие?

- СТСВ Виена е съвсем достъпна и това вече е известно на голяма част от българските граждани в Австрия.
Консултации по телефон се провеждат всеки вторник и четвъртък от 13.00 до 15.00 часа, а приемното време за консултации на място е също във вторник и четвъртък от 15.30 до 17.30 часа след предварително записване по телефон или електронна поща.

СТСВ се намира в сградата на посолството на Schwindgasse 8, 1040 Виена.

Телефони: +43 (0) 1 503 2354, +43 (0) 1 505 3 13

Факс: +43 (0) 1 503 2354, E-Mail: [email protected]
Електронната страница на СТСВ Виена с актуална информация можете да видите ТУК.

Накрая бих искала да благодаря на издателския екип на „БГ Глас за представянето на СТСВ и интереса към дейността ни. Вярвам, че и за в бъдеще ще можем на разчитаме на доброто ни сътрудничество.

Интервюто е публикувано в сайта за българи в чужбина "БГ Глас".

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !