'Артекс' внесе възражение срещу спирането на строителството на 'Златен век'

ОFFNews Последна промяна на 12 април 2019 в 18:12 3974 0

Възражение срещу констативния акт на ДНСК за спиране на строителството на сградата "Златен век" е внесено от строителната фирма "Артекс".

Относно констатирана липса на отвори, предвидени за монтаж на автомобилни асансьори, както и написаната по този повод заповед в заповедната книга, от фирмата уточняват, че липсата на отвори е временна и е с цел осигуряване на по-добра технологичност. Констатираното отклонение е временно и отворите би следвало да бъдат изпълнени, в съответствие с одобрения проект по част „Конструктивна“ преди подписване на акт обр. 14, след избора на модела на автомобилния асансьор и след уточняването на точните размери и формата на отворите. Към датата на подаване на възражението, отворите са изпълнени съобразно одобрения проект, уверяват от строителната фирма.

Относно неизпълнена частично плоча на кота +5,70, към момента на извършените проверки на място не бе изпълнен поради технологични причини, поради което не се явяват нито съществени, нито несъществени, а временни – по технологични съображения, разпоредени от проектанта по част „Конструктивна“, в съотвествие с неговите правомощия и задължения по ЗУТ. Поради самостоятелната му работа в експлоатационно състояние, последващото бетониране на това поле няма да наруши натоварванията и статическата схема на плочата като цяло. Цитираната зона е предвидено да бъде замонолитена съгласно приложеното конструктивно становище преди съставяне на акт образец 14. Независимо от горното и с оглед на констатациите в цитирания констативен акт, плочата е излята съобразно одобрения проект, заявяват от "Артекс".

По отношение на коригиране наклоните на откосите в съседния имот УПИ III-96,97,409,410,411, както и констатирания незаконен строеж, представляващ неукрепен изкоп, от фирмата считат, че изпълненият изкоп отговаря на одобрените ни проекти за УПИ I-98,99 и не се явява самостоятелен строеж, тъй като имотът се използва за нуждите на строителството в УПИ I-98,99. 

В съответствие със срока, уговорен в представената към настоящото уведомление декларация, констатираният при проверката изкоп към настоящия момент вече е запълнен, като УПИ III-96,97,409,410,411 е възстановен в състоянието си преди извършването на изкопа. Преди изпълнението на обратният насип са затворени отворите в сутеренната стена по ос G, съгласно приложеното конструктивно становище за начина на изпълнение на укрепващата конструкция – „берлински тип“, се казва още във възражението.

Поради това и не са налице предпоставки за спиране на строителство или налагане на други мерки по отношение на строежа, тъй като към настоящия момент такъв строеж не е налице и в имота не се извършват СМР. Също считаме, че поради отстраняването на извършените изкопни работи, към настоящия момент не са налице и каквито и да било основания за налагане на мярка „цялостно или частично спиране на строеж“, допълват от "Артекс".

Строително монтажните работи по конструкцията на сградата са изпълнявани в съответствие с одобрените проекти, което е удостоверено със съставените Актове образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция. Започнато е изпълнение на мазилка върху стоманобетонните елементи, което е последващ технологичен процес, при който не се нарушават основните изисквания към строежа, се пояснява във възражението срещу констатираните несъответствия при мазилките в сутеренните нива.

По отношение на обезопасяването от "Артекс" са категорични, че сградата е обезопасена, като са поставени парапети по всички контури на всички плочи, а също и предпазна мрежа за улавяне на евентуално падащи предмети. Носимоспособността й е достатъчна да улови дори и падащ човек от височина 6 м. По фасадите на строежа към улица „Златен рог“ и ул. „Капитан Тодор Ночев“ са сложени допълнително строителни мрежи към настоящия момент. Всички забележки посочени в Констативния акт на ДНСК са надлежно отстранени, поради което в момента строежът е в пълно съответствие с одобрените строителни книжа и строителните нормативи, категорични са от дружеството.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови