50% от държавните пари за университетите ще зависят от качеството и нуждите на пазара

OFFNews Последна промяна на 21 февруари 2018 в 15:47 3358 0

Красимир Вълчев
Красимир Вълчев

Качеството на обучението и нуждите на пазара на труда ще определят в по-голяма степен сумата, които държавата дава за издръжка на университетите.

С промени в постановление 328 от 2015 г., внесени от министъра на образованието Красимир Вълчев, днес Министерският съвет реши делът на средствата, получавани въз основа на комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда да нарасне на 50% през 2018 г. и 60% през 2020 г.

Във връзка с това са въведени два допълнителни коефициента. Първият е за приоритетни професионални направления с намаляващ прием, като за тях се наблюдава отчетен период от 5 години назад във времето. Вторият коефициент е само за обучения, провеждани по професионални направления в определени области на страната с нисък икономически статус. Това са Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, където има филиали на държавни висши училища.

Целта от въвеждането на първия допълнителен коефициент е да бъде насърчен приемът по приоритетни професионални направления там, където няма достатъчно интерес от страна на кандидат студентите. Вторият коефициент се въвежда на териториален принцип, за да бъде подпомогнато обучението в области на страната със слабо икономическо развитие, в които има филиали на университети.

Предвижда се също приемът на студенти в някои специалности да бъде разширен. Става въпрос за специалностите в професионалните направления “Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химически технологии“. Висшите училища ще имат право да приемат в тях  толкова студенти, на колкото имат право според капацитета си. Бройките няма да бъдат строго фиксирани от МС, ще може да се запълни целият капацитет.

Досега по този ред се приемаха студенти в компютърните специалности и тези от направление "Математика" заради необходимостта от повече специалисти. При първите целта е изпълнена, но се очаква сериозен недостиг на специалисти по математика и останалите 7 направления, заради което за компютърните специалности вече няма да се прилага същият режим.

Ако в дадено направление максимално допустимият брой студенти е под 15, за него няма да бъде утвърждаван прием, предвижда друга промяна. Това правило няма да е в сила, ако направлението е приоритетно.

Ще се увеличат бройките за студенти - професионални бакалаври - в направление "Туризъм" в колежите във Варна и Бургас.

Двойно се увеличават бройките за обучение по държавна поръчка в университетите у нас за българи, които живеят в чужбина - от 1000 на 2000.

За първенците на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на средни и висши училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан местата се увеличават от 15 на 30.

За образователната и научна степен „доктор“ увеличението е от 20 на 40 места, а за следдипломна специализация периодът от 120 месеца се увеличава на 240 месеца. Във връзка с разширяването на мрежата от училища в чужбина с преподаване на български език и литература, история на България, география на България и др., се одобрява увеличаване на броя на преподавателите, изпращани от МОН в тези училища от 30 на 50.

Основни предпоставки за приетите промени са, че в страни като Украйна, Молдова, Сърбия, Република Македония, Албания се наблюдава трайна тенденция на увеличаване броя на кандидатите за студенти, докторанти и специализанти и повишен интерес към обучение в български висши училища и научни организации, се казва в мотивите на МОН.

В друго правителствено постановление (№90 от 2000 г.) се предвиждат промени по отношение стипендиите за студенти и докторанти.

Европейските стипендии, които досега бяха месечно по 150 лв., а сумата се отпускаше по европроект с финансиране по оперативна програма, вече ще се отпускат с държавни пари, които са добавени към субсидиите на университетите. Размерът на месечната стипендия вече няма да е фиксиран на 150 лв. Университетът сам ще определя сумата в зависимост от това дали иска да даде стипендии на повече хора, или да даде по-големи стипендии, но на по-малко обучаващи се.

65% от общата сума за стипендии ще се разпределя между всички студенти, които отговарят на критериите. Останалите 35% ще отиват за тези, които учат в специалности от приоритетните професионалните направления, независимо дали те получават първия вид стипендии. При тях единственият критерий дали да получат стипендия ще е средният им семестриален успех.

Месечните стипендиите за редовните докторантите по държавна поръчка ще се увеличат от 450 на 500 лева.

От 135 лв. на 250 лв. се увеличава и размерът на стипендиите, предоставяни на студенти-чужденци, приети за обучение в България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование CEEPUS III. Целта е да се постигне донякъде по-справедливо компенсиране на разходите на тези студенти при престоя им у нас, защото българските студенти, обучаващи се в чужди висши училища по тази програма за обмен, получават стипендии в размер приблизително от 200 евро.

В изпълнение на националната политика към българите зад граница, увеличение има и при стипендиите, предоставяни на студенти, приети за обучение в Тараклийския държавен университет в Молдова съгласно Споразумението между правителствата на двете държави.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови