Българска компания изследва възможности за прилагане на нов метод за осъществяване на комплексни задачи и разплащане в интернет

OFFNews Последна промяна на 14 октомври 2014 в 13:43 1322 0

В рамките на проект BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 „Разработване на алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда", финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, „Инфо рампа“ ЕООД с подкрепата на „Офф Медия“ АД извършва индустриално научно изследване за създаване на алгоритъм за прилагане на нов метод за автоматизирано осъществяване на комплексни задачи и разплащане в интернет.

Е ли е възможно, ако пожелаеш например да отидеш на почивка в друга държава, на едно място в интернет да можеш да избереш повечето услуги, които би ползвал, при оптимални условия и спрямо специфичните ти изисквания и то без да се налага да посещаваш множество сайтове, за да си купиш самолетни билети, да ангажираш кола под наем, хотел, да запазиш конкретен ресторант, да си купиш билет за концерт и пр.? Как при такъв начин на пазаруване да се гарантира качеството на услугите? Как се разпределя отговорността между доставчици, оператор на услугата и клиент?

Как например би се решила подобна комплексна задача, ако искате да си купите специфичен продукт, който е в друга сфера? Например имате за цел да решите сложни задачи, за изпълнението на които ви трябват различни софтуерни програми, от различни доставчици. Не е ли по-лесно тогава просто да ги ползвате в облака, без да се налага да ги купувате? Ако се приеме обаче, че за ползваната облачна среда се заплаща някаква обща цена, как да се разпределят приходите между различните разработчици, така че да се стимулира свободния пазар на такива приложения, за да има конкуренция между доставчици и производители и съответно по-добра услуга за потенциалните клиенти?

Може ли това да стане под формата на достъпна платформа, която позволява такъв свободен подход не само по отношение на един или два специфични сектора? Как би изглеждал такъв продукт, за да не се налага да се извършват множество операции с кредитната карта, а да се постига същия резултат само с една операция и то без преди това отделните доставчици да са постигнали договорка помежду си, независимо че могат да са логически свързани в предоставяне на обща услуга или продукт?
Това са само част от въпросите, на които екипът по проекта предстои да отговори и да предложи решения.

Изследването се реализира, чрез провеждане на тестове и експерименти с различни сценарии, като за тях се използват реални данни. В резултат се очаква да се изведе алгоритъм за прилагане на новия метод, въз основа на който екипът ще може да разработи прототип и да насочи усилията си в създаване на конкурентна пазарна услуга.

Проект BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 «Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда», се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Инфо рампа» ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови