Големият ръст на дигиталната реклама през 2020 година намалява общия спад на пазара

OFFNews Последна промяна на 17 ноември 2021 в 09:44 543 0

Инвестициите в реклама през 2020 г. достигат 455 млн. лв., показват данни на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА).

  • Българският рекламен пазар отчита спад от 1,4% през 2020 г. Спадът е минимален спрямо 2019 въпреки световната пандемия от COVID 19.
  • През 2021 г. се очаква общите разходи за реклама да възстановят и надвишат нивата от 2019 г., като достигнат близо 502 млн. лв.

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) представя данни и анализ за рекламния пазар в България през 2020 година, подготвени от Медийната комисия към БАКА, както и годишната прогноза за рекламните инвестиции за 2021, 2022 и 2023 г.

Данните представят оценка на нетните инвестиции в основните медийни канали и не включват инвестициите в създаването и производството на рекламни формати. Данните за инвестиции в дигиталните медии се базират на прогнозата, направена от IAB България.

Пазарът в цифри

Медийна инфлация

Рекламният пазар през 2020 г.

Заради световната пандемия от COVID-19, която оказва своето влияние и на медиите у нас, българският рекламен пазар отчита спад през 2020 г. Нетните инвестиции през изминалата година възлизат на 455 млн. лв., сред които с най-висок дял от 54% остава телевизията. Тя успява да привлече инвестиции от 247 млн. лв. през 2020 г., като отчита спад от 5% спрямо 2019 г.

Дигиталните медии са единственият канал, който запазва двуцифрен ръст през изминалата година. Инвестициите там са нараснали със 17% на годишна база спрямо 2019 г., а основните движещи сили за високия ръст остават социалните мрежи. Останалите медийни канали – преса, външна реклама, радио, кино реклама – регистрираха спад в нетните рекламни инвестиции през 2020 г. Спадът във всички канали, с изключение на радио, е в двуцифрени стойности, като в кино реклама е най-осезаем от - 48%.

Медийната инфлация в телевизията и дигиталните медии запазва тенденцията от 2019 г. за равни стойности, като през 2020 г. е 8%. Външната реклама и радиото се очаква да завършат годината с 2% инфлация, а пресата и кино рекламата – с 0%.

Прогнози за рекламния пазар през 2021 г.

Въпреки извънредната ситуация, в която глобалната пандемия от COVID-19 постави и българския рекламен пазар, очакванията са през 2021 г. той да се възстанови и надвиши нивата от 2019 г., достигайки общо около 502 млн. лв. Според тази прогноза очакваният ръст спрямо 2020 г. в общите рекламни инвестиции се очаква да достигне 10%.

Дигиталните медии остават единственият канал, в който се очаква двуцифрен ръст в приходите от реклама тази година с 13% увеличение на годишна база. Така те ще успеят да привлекат 32% от общите инвестиции за медийна реклама на пазара у нас.

Телевизията ще остане най-предпочитаният рекламен канал с близо 54% дял от общите инвестиции през 2021 г. Пресата е медията, която се очаква да запази негативния ход в инвестициите за реклама с прогнозиран спад на годишна база от -10% за 2021 г. Останалите медии се възстановяват след спада по време на и след пандемичната обстановка през 2020 г. Делът им в общия рекламен микс остава незначителен, като най-силни позиции в него ще продължи да упражнява външната реклама с 8,2% дял.

Очакванията за медийната инфлация през 2021 г. са тя да достигне 10% в телевизията и 13% в дигиталните медии, като за поредна година да запази високи нива и в двата рекламни канала. Процентите в останалите медийни канали се очаква да не преминават 4%. Пресата и кино рекламата се очаква да завършат годината с 0%, радиото с 3%, а външната реклама с 4% инфлация.

Какво очаква рекламният пазар през следващите 2 години до 2023 г. 

Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, като през 2023 година медийните инвестиции ще достигнат близо 590 млн. лв.

Телевизията ще продължи да бъде каналът, който ще привлича над 50% дял от общите медийни инвестиции у нас с ръст на годишна база от 11% (2022 г.) и 5% (2023 г.). През 2023 г. се очаква те да привлекат 315 млн. лв. от реклама.

Прогнозата е дигиталните медии да запазят и плавно да увеличават дела си в общия медиен микс до над 32,5% през 2022 г. и ръст с 10% през 2023 г. Очакванията са разходите за реклама в дигиталните канали да достигнат до 198 млн. лв. през 2023 г.

С изключение на пресата, всички останали канали в медия микса се очаква да отбележат ръст между 4% и 9% за 2022 г. и между 5% и 15% през 2023 г. Предвижданията са инвестициите в печатните медии да продължат тенденцията на спад, който през 2022 и 2023 г. може да бъде около -7% на годишна база.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови