В разгара на кризата държавата се зае да закрива частни музеи

OFFNews Последна промяна на 26 август 2020 в 16:33 3659 0

Снимка БТА/Минко Чернев

В разгара на политическата и коронавирусната криза, която все по-видимо удря икономиката, държавата се зае с писането на сурови правила за закриването на частни музеи.

Проект за изменение на Закона за културното наследство е публикуван днес за обществено обсъждане и основната промяна в него касае именно условията за отнемане на разрешение за извършване на музейна дейност.

Предложената редакция на чл. 30, ал. 6 гласи:

„(6) Разрешението за извършване на музейна дейност може да бъде отнето с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората, когато:

1. музеят не е официално отворен за посетители след изтичане на пет години от издаване на разрешението за извършване на музейна дейност;

2. постоянната експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината;

3. при неизпълнение на три последователни предписания на служителите на Инспектората за нарушаване на изискванията на този закон;

4. при установено неспазване изискванията за извършване на музейна дейност;

5. при незаконно придобити културни ценности.“

Сегашният текст е:

(6) Разрешението за извършване на музейна дейност може да бъде отнето с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората, когато частният музей системно нарушава изискванията на този закон.

В мотивите си вносителят - министърът на културата Боил Банов - пише:

"Непълнотите в настоящия текст водят до ограничаване на възможностите за неговото прилагане и възпрепятства осъществяването на контрол върху дейността на частните музеи и опазването на движимите културни ценности, съхранявани в тях. Липсва конкретизиране на обстоятелствата, при които може да бъде отнето разрешението за извършване на музейна дейност.

С предложената разпоредба се определят ясно и точно обстоятелствата, при които може да бъде отнето разрешението за извършване на музейна дейност. Създава се практически приложима правна норма, която ще позволи на Министерството на културата да изпълнява своите правомощия и ще се гарантира опазването на културните ценности".

Другите промени са допълнение на чл. 84, за да се определи редът за съгласувателната процедура за териториалноустройствена защита, която ще бъде разписана в наредба на министъра.

Третата и последна промяна актуализира името на Археологически резерват "Сборяново". В сегашният текст пише "праисторически, антични и средновековни структури в м. Сборяново и до с. Свещари".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови