Министерството на културата обвини НГДЕК в самоуправство

ОFFNews 10 март 2015 в 23:21 7440 8

Министерството на културата публикува отговор на отвореното писмо, което Училищното настоятелство на НГДЕК изпрати днес до Бойко Борисов.

Публикуваме отговора на МК без редакторски намеси:

Изложените в писмото на Училищното настоятелство твърдения не отговарят на истината и целят манипулиране на общественото мнение. С цел внасяне на яснота по казуса, Ви уведомяваме:

С Решение № 904/17.11.2004 година на Министерски съвет, на МК за нуждите на НГДЕК безвъзмездно е предоставена собствеността на имот, находящ се на ул. „Баба” № 16, където Класическата гимназия се помещава до 17.09.2013 година включително.

С Решение № 400/18.07.2013 година Столичният ОС предоставя на МК безвъзмездно за управление за срок от 10 г. общински недвижим имот, представляващ – партер, 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж от сграда, находяща се на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 63. С Решение № 581/ 24.10.2013 г. на СОС е допълнено, че „предоставеният имот включва и прилежащият училищен двор. Конкретните образователни дейности, за които се предоставя имотът, съгласно Писмо от министъра на културата № 07-00-50 от 02.07.2013 г., са за нуждите на НГДЕК „Константин Кирил Философ”.

Поради закъснението на ремонтните дейности във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на НГДЕК, учебните занятия са преместени без изрична писмена заповед (което е вид самоуправство) в сградата на бившето 13-то училище, находяща се на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 63.

Във връзка с изложеното в писмото по отношение на изпълнението на дейностите по проекта:

1. Екипът за управление на проекта не е подменян по време на изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на НГДЕК.

2. Обявената от МК обществена поръчка е с предмет: Сформиране на екип за организацията, администрирането и управлението на проекти: ВG161РО001/1.1-05/2008/001-018 „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков", гр. Плевен" , ВG161РО001/1.1-05/2008/001-019 „Реконструкция и организация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на ефективни мерки при ремонт па Национално училище за танцово изкуство гр. София", ВG161РО001/1.1-05/2008/001-020 „Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ” и е обявена на 20.06.2013 година. С Решение от 16.07.2013 г. е прекратена процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 3 – Счетоводител.

3. Не отговаря на истината твърдението, че сключените договори с екипа за управление на проектите са със срок 12 месеца, когато проектът е с продължителност 24 месеца. Договорите са на стойност съответно за ръководител - 28 700 лв. без ДДС и за координатор - 27 400 лв. без ДДС, общо за трите проекта. С избраните изпълнители са сключени и договори със срок до края на изпълнението на проектите.

4. По отношение твърдението, че дейността по посочените договори е приета и отчетена пред декември 2014 г., четири месеца преди приключване на проекта, следва да се има предвид следното: касае се за три проекта, изпълнявани по ОП „Регионално развитие”, два от които са отчетени от МК през декември 2014 г.. Дейностите по договорите на екипа за управление са изпълнени в тяхната цялост и за възложителя, в случая МК, е налице задължение да уведоми Агенцията по обществени поръчки за тяхното изпълнение. Твърденията в писмото показват не само непознаване на правилата за изпълнението на проекти, финансирани по ОП, но и на правилата на провеждане на обществени поръчки.

5. По отношение това, че е назначен служител от МК като счетоводител по проекта – същото не е закононарушение, такава законова възможност е регламентирана в Постановление № 330 от 5 декември 2011 г. на Министерски съвет.

6. Твърденията за наличието на азбест в конструкцията са несъстоятелни и не отговарят на истината, още повече че МК е предприело всички мерки и съответно етернитовите преградни стени са били отстранени. Това е така и съгласно Протокол № 8/26.09.2014 г. от извършен Анализ на прахови проби от въздуха в помещения на НГДЕК в София на ул."Баба" № 16 в "Модерно предградие", който е публикуван и на страницата на МК на 24.02.2015 г.

7. Спекулация са и твърденията относно подмяната на дограмата. Проектът не предвижда цялостна подмяна на дограмата и такава не е извършвана, тъй като голяма част от нея е подменена в предишен период от ръководството на училището.

8. По отношение компрометираната гръмоотводна инсталация – МК заявява, че се касае не за некачествено изпълнение, а за злонамерени действия, допуснати в резултат на лошо стопанисване на сградата.

9. Рампите за хора с увреждания са разположени в границите на имота, същите функционират. Достъп до училището и до асансьора има и откъм двора на училищния двор. Още повече, че вратата на официалния вход е постоянно заключена от училищното ръководство, което наистина прави рампите за хора с увреждания неизползваеми.
Провеждането на нормален учебен процес е в задълженията на директора на училището и на учителите от гимназията. С действията си МК не нарушава нормалното протичане на учебните занятия, дори напротив. Заповедта за преместване на учебните занятия е 29.01.2015 година и на директора на училището е даден един достатъчно дълъг срок за поетапното преместване на учебните занятия в рамките на зимната ваканция на учениците, без това да доведе до нарушаване на учебния процес в НГДЕК.

Не може да бъде вменяван като отговорност на Министерство на културата фактът, че ученици не посещават учебни занятия, санкциите за такива ученици са от компетентността на училищното ръководство и то следва да предприеме адекватни мерки за преустановяване на тази порочна практика.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

   
  X

  Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите