Quantcast

Благотворителен концерт за по-малко насилие в училище

ОFFNews Последна промяна на 11 май 2016 в 16:03 1631 0

Ани е на 12 години, свободното си време прекарва в четене на книги, като всеки ден след училище се прибира вкъщи. Тя няма приятели, аъучениците ѝ често я игнорират от съвместните им занимания, а понякога я наричат „зубър“ или „очилатка“. Ани се срамува да сподели това на родителите си, предпочита да мислят, че просто обича да чете.

Историята на Ани не е измислена, това е историята на всяко трето дете у нас, жертва на насилие в училище. Според проучване на Европейската мрежа срещу детско агресивно поведение България е на трето място в Европа по честота на случаите на училищен тормоз - след Естония и Литва. Според същото проучване у нас един на всеки двама ученици е бил свидетел на насилие в училище, а един на всеки трима е бил жертва.

Можете да промените тази статистика, като заявите участие за Благотворителния концерт „Изкуство срещу насилие“, който ще се проведе на 25 май 2016 г. от 19:30 часа в "City Mark Art Center". Всички набрани средства ще бъдат насочени към инициативи за превенция на насилието в училище и интервенция на деца и младежи, проявили агресивно поведение.

Билети за концерта на цени от 10, 15 и 20 лева можете да закупите онлайн от тук.

Подкрепяйки кампанията за намаляването на насилието в българското училище, всички гости на благотворителния концерт ще имат възможност да чуят репертоар, специално подготвен от „Космическите гласове от България“, с който ще представят България на международен хоров конкурс в Тур, Франция, който ще се проведе в края на май.

Практиката показва, че агресивните прояви от страна на деца и младежи се коренят най-често в стремежа за надмощие и доминиране, неумение за комуникация, а не рядко и липса на интересни за учениците занимания. Затова с набраните средства от благотворителния концерт, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и новоучредения от Женски хор „Космическите гласове от България“, Фонд ще финансират проекти, които насочват стремежа за изява на подрастващите в сферата на изкуството, работят за подобряване на комуникацията между учениците и ги обучават в толеранстност и зачитане на правата на другия, ангажират свободното им време с разнообразни и интересни занимания, прилагат цялостен подход за намаляване на насилието, чрез въвличане на родители, учители, педагози и цялата местна общност.