Как работи Европейският парламент

SmartiGraphs Последна промяна на 12 май 2014 в 14:22 4741 0

Европарламент

Снимка europe.bg

SmartiGraphs е образователен проект на група млади политолози, чиято основна цел е да представи обществено значима информация по възможно най-достъпен и атрактивен начин – чрез графична визуализация наречена „инфографика“. За предстоящите Евроизбори SmartiGraphs са подготвили информационна кампания, с която искат да предоставят на читателите си цялата нужна информация, за да могат да направят своя избор. Кампания ще се публикува на сайта www.smartigraphs.com, както и в OFFNews.

Европейският парламент - кое го доближава и кое го прави различен от националните парламенти?

Каква асоциация си правите, когато чуете да се говори по новините за Европейския парламент (ЕП)? Може би голяма стъклена сграда, която ежедневно е посещавана от дами и господа, облечени в костюми. И може би сте прави. Но какво представлява ЕП по своята същност, как и защо функционира, кaк всъщност можем да влияем на процесите в него…

Според Правилника за дейността на Европейския парламент:

"чл.1 Европейският парламент е асамблеята, избрана по силата на Договорите, на Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и на националното законодателство, прието във връзка с прилагането на Договорите.”

Европейския парламент е най-големият и многонационален парламент в света. Той включва представители на всички държави-членки на Европейския съюз, чиито брой вече е 28 след присъединяването на Хърватска през лятото на 2013 г.

Гражданите на ЕС, които имат право да гласуват, на всеки 5 години избират свои представители, които да ги представляват и защитават техните интереси в Европейския парламент. Това е единственият пряко избираем орган в Европейския съюз. На 19 март 1958 г. в Страсбург се провежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея. Тя включва 142 членове, които са излъчени от националните парламенти на страните членки, и в нея се говори на четири езика. За първи път през юни 1979 г. гражданите на ЕС избират пряко депутатите в Европейския парламент. Според Лисабонския договор броят на депутатите днес трябва да бъде 751.

Друг факт, който отличава Европейският от националните парламенти, е, че той няма официална столица. Дейността му се осъществява в Страсбург (Франция) , Брюксел (Белгия) и Люксембург (Люксембург).

 • В Люксембург се намира Генералният секретарят- администрацията на Европейския парламент. Там е и седалището на Европейската инвестиционна банка и Съда на европейските общности.
 • В Страсбург е седалището на парламента. Там се провежда веднъж месечно една пленарна сесия. Затова понякога неофициално се нарича “парламентът от Страсбург”. На тези заседания задължително присъстват всички депутати.
 • В Брюксел заседават Парламентарните комисии и Съветът на Европейския съюз. Веднъж месечно се провежда т.нар. мини сесия, която продължава 2 дни. Понякога в Брюксел се провеждат и пленарни сесии.

Европейският парламент, подобно на националния, има председател. За избиране на председател има определена процедура и гласуване в Парламента.

Заедно с председателя на ЕП се избират и 14 заместник-председатели за мандат от две години и половина, който може да бъде подновяван. Функциите на председателя са да представлява парламента в отношенията му с външни и вътрешни за съюза институции. Той има право да води парламентарните заседания, но няма право да се включва в разискването на определена проблематика. Настоящият председател е Мартин Шулц, от 2012 до 2014 г.

Търсейки прилики с националните парламенти, можем да отбележим, че както националните, така и Европейският парламент има комисии. Целта им е да подпомагат дейността на парламента по време на пленарните сесии.

 • Конкретните проекти се дискутират в постоянни комисии. В Европейския парламент има 20 такива. Те включват от 24 до 76 членове, имат председател, бюро и секретарят. Разискванията на тези комисии са публични и се случват веднъж или два пъти месечно.
 • Има и временни комисии. Те могат да бъдат създадени по всяко време и са с компетентност по определен проблем. Мандатът им е до 12 месеца, но може да бъде удължен. При нарушение на общностното право се създава анкетна комисия.

Връзката на Европейския парламент със страните-членки се осъществява чрез процедурни законодателни норми, икономически, както и политически фактори. Интересно е, че Парламентът има структури за осъществяване на връзка с парламентите на държавите, които не са членки на ЕС. Това са т.нар. делегации. Те са 41 на брой. Всяка от тях се състои от 12 до над 70 членове от ЕП. Съществуват 4 вида делегации:

 • Междупарламентарни делегации. Те поддържат отношения с парламентите на страни, които не са членки или кандидат-членки на Европейския съюз.
 • Съвместни парламентарни комитети, които осъществяват връзка с парламентите на страните, кандидати за членство в ЕС.
 • Делегацията на Европейския парламент в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ, в която участват членовете в ЕП и парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
 • Делегация на Европейския парламент в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.

До тук разгледахме как се образува, от какво се състои и къде се намира парламента- едно от най-важните звена на Европейския съюз, натоварен с много задължения.

Но как действа?

Нека разгледаме основните му функции:

 • Законодателна, която споделя със Съвета – т.е. да приема нормативните актове на ЕС. Участието му в законодателния процес помага да се гарантира демократичната легитимност на приетите текстове.
 • Бюджетна, която споделя със Съвета, и по този начин оказва влияние върху разходите на Съюза. В края на бюджетната процедура Парламентът приема бюджета в неговата цялост. Парламентът изисква и изслушва годишния отчет на Европейската централна банка.
 • Надзорна. Парламентът одобрява кандидатурите за членове на Комисията и има право да поиска оставката им. ЕП упражнява и политически надзор върху работата на останалите институции.
  Парламентът избира Европейския омбудсман.
 • Ратифициране на важните международни търговки и асоциативни споразумения на ЕС с трети страни, включително приемането на нови държави членки.

Като обобщение можем да кажем, че Европейският парламент е близък до националните по смисъл и структура, натоварен с голям брой отговорности, процедури и все пак със статут на наднационална институция и правомощията на такава.

Знаете ли ,че …

Европейският парламент връчва всяка година наградата „Сахаров“ на личности или организации, допринесли за защитата на човешките права по света. Наградата е в подкрепа на свободата на мисълта и е учредена през 1988 г. в чест на руския ядрен физик и активист за правата на човека Андрей Сахаров. Тя е жест за признание и морална подкрепа за лауреатите в борбата им за техните каузи. Известен носител на наградата е Нелсън Мандела.

SMARTi ЕКИП:
Автори: Станислава Симеонова
Александра Топчиева
Дизайн: Цветелина Калчева

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови