Водата в язовир 'Тича' е малко и е мътна, а окръжната прокуратура в Шумен е разпоредила проверка

OFFNews 14 май 2020 в 12:22 5742 0

Министерството на околната среда и водите предписа спешни действия към ВиК дружествата, които ползват язовир "Тича" за осигуряването на вода от алтернативни източници за питейно-битови нужди заради тенденцията за намаляващ приток спрямо разхода. Това съобщиха от екоминистерството.

От този язовир вода ползват град Шумен, Велики Преслав, Търговище, както и част от селата в околията на градовете. 

На ползвателите "ВиК-Шумен", "ВиК-Търговище" и "Напоителни системи" са поставени и допълнителни условия, свързани с издаването на разрешителни за водовземане от алтернативните източници, като е поставен срок от 3 месеца.

Предписанието на МОСВ към "ВиК-Шумен" е да се направи проверка на техническото състояние на водовземните съоръжения. Трябва да се наблюдава изменението на дебита на каптираните извори, да не направят опитно-филтрационни изследвания на тръбни и шахтови кладенци, за да се установят техническите възможности за дебит и вземане на проби за качеството на подземните води. 

В началото на месеца в екомистерството е получен сигнал от Асоциация "ВиК – Шумен", който е свързан с влошаване на качеството на водите в язовир "Тича", по показател "мътност". По тази причина е операторът трябва да предложи техническо решение за утаяване на водата. Относно това влошаване на качеството на водата "Напоителни системи" трябва да предприемат спешни действия за обследване на таблените затвори на водовземната кула за напояване (при необходимост извършване на ремонтно-възстановителни работи), с което да направи възможно водовземане от по-ниско ниво на язовира.

Двете дружества трябва максимално да ограничат ползването на вода за промишлени цели, която е предназначена за питейно-битово водоснабдяване.

"ВиК- Търговище" са представили информация на МОСВ, че на територията, водоснабдявана от язовир "Тича" няма алтернативни водоизточници, които могат да снабдяват населените места с достатъчно питейна вода вследствие, на което на оператора е указано да се проучи възможността за изграждане на нови водовземни съоръжения.

На "Напоителни системи" е поставено условие за напояване на земеделски култури да се използва алтернативен водоизточник. За тази цел трябва да се проведат необходимата процедура по Закона за водите. 

Относно сигналите за загуби на вода по трасето, включително и при извършване на ремонтно-възстановителни дейности, от екомистерството казаха, че операторите трябва да положат необходимите условия за максималното ограничаване на загубите, с цел икономия на вода.

Обемът на язовира е 311 800 000 куб. метра – 271 800 000 куб. метра полезен обем и 40 000 000 куб. метра мъртъв обем. Към дата 12 май обемът е 158 296 000 куб. метра. 

Окръжната прокуратура в Шумен е разпоредила проверка по сигнал за големи течове на вода от язовир "Тича". Тази проверка е по повод публикация в местна електронна медия. В нея общинският съветник от Общинския съвет в Шумен Добромир Драев съобщава данни, че от язовира се подават количества вода за поливни нужди към хидротехническо съоръжение.

От прокуратурата са предприетите действия за проверка на данни за престъпление от общ характер – безстопанственост или друго деяние, свързано с неправилно управление на водите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови