Quantcast

Цената на водата няма да надхвърля 2,5 на сто от месечния доход на домакинството

Ирина Евгениева Последна промяна на 27 октомври 2020 в 16:22 1810 0

Цената на водата не трябва да надхвърля 2,5 на сто от месечния доход на домакинство в съответната административна област. Това става ясно от проектозакон за водоснабдяването и канализацията, предложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане.

Текстовете са публикувани вчера, а крайният срок за становища е до 25 ноември.

Данните за доходите на домакинство ще се получават от Националния статистически институт. За различните области в страната прагът ще бъде различен, защото доходите са различни. 

Във всяка обособена територия ще има по един ВиК оператор. Сега консолидирането на ВиК операторите е на доброволен принцип и все още има общини, които отказват да членуват в областната асоциация на ВиК, като по този начин запазват фрагментираното предоставяне на услуги. Тези общини са на териториите Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Монтана, Разград и Ловеч. 

"Част от малките дружества не успяват да акумулират нужните средства за покриване на оперативните си разходи и да правят инвестиции. Тъй като не изпълняват условията за регионален подход на стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите, те нямат достъп и до средствата по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове. С окрупняването на дружествата ще се реши проблемът с осигуряване на квалифициран персонал, ще се създадат по-добри условия за инвестиции, включително достъп до европейско финансиране за ВиК инфраструктура и нови технологии", пише още в проектозакона. 

Договорите между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите стават от 15 на 30 години

Асоциациите по водоснабдяване и канализация управляват ВиК системите, които са публична собственост на държавата и общините на територията на съответната административна област. Асоциациите вземат решение за сключване на договор с ВиК оператор, който експлоатира мрежата и предоставя услуги. А ВиК операторът от своя страна изготвя 5-годишен бизнес план, който се съгласува с асоциацията и се одобрява от водния регулатор.

Досега договорите между Асоциациите по ВиК и ВиК дружествата бяха 15-годишни. Новият закон предвижда удължаването им на 30 години. Това е във връзка с големите проекти по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", които дружествата реализират и за които е нужен по-дълъг период на възвръщаемост на инвестициите.

Създава се нов регулаторен орган

С проектозаконът се предвижда да се създаде нов регулаторен орган – Комисия за регулиране на ВиК услугите, която ще регулира качеството на ВиК услугите и ще одобрява цените и бизнес плановете на ВиК операторите.

Тази функция досега се изпълняваше от Комисията за енергийно и водно регулиране, от която ще се отдели и новата комисия. Целта е да се намалят времето и процедурите за приемане на новите бизнес-планове и цени през следващите регулаторни периоди.

Правата на държавата във всички ВиК оператори с държавно участие по смисъла на Закона за публичните предприятие ще се упражняват от "Българския ВиК холдинг" ЕАД. Той ще подпомага оздравяването на ВиК операторите, така че да могат да предоставят качествени услуги на потребителите. Инвестициите във ВиК инфраструктура ще бъдат една от основните му задачи. Ще се строят довеждащи водопроводи, както и други активи публична държавна собственост.

Санкции

От 2000 до 10 000 лв. ще е глобата за физически или юридически лица, които експлоатират или изграждат ВиК системи без необходимото за това основание или в отклонение от определените изисквания.

Един от сериозните проблеми са т. нар. търговски загуби на вода, които са в резултат на изграждането на нерегламентирани сградни отклонения, манипулиране на водомерите и други.

За да се ограничат лошите практики, новият закон предвижда санкция от 500 до 5000 лв., ако се установи, че потребителят е повредил ВиК мрежата или е нарушил правилната й експлоатация. А ако не се изпълняват предписанията на контролните органи, санкцията е от 1000 до 5000 лв. Когато нарушенията в експлоатацията на ВиК системите са при строителни дейности, глобата е от 10 000 до 25 000 лв.

За повторно нарушение размерът на санкцията се удвоява, предвиждат текстовете.

Събираемост от граждани и фирми

В проектозакона са включени са механизми за подобряване на събираемостта от гражданите и фирмите. Към 31 декември 2019 г. вземанията на ВиК дружествата са близо 131 млн. лв. В тази сума влизат вземания от клиенти, включително съдебни, както и от други контрагенти свързани с дейността на дружествата.

Несъбраните вземания от клиенти по основната дейност на операторите по предоставяне на ВиК услуги са 89 млн. лв. Тук се включват вземанията от населението, промишлеността и обществения сектор. Задълженията на битовите абонати в цялата страна са близо 55 млн. лв.

Предвижда се потребителите - неизправни длъжници, да носят отговорност за задълженията си, като ВиК операторът може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, независимо от размера на задължението. Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление, а не на искова молба и цели да бъдат събрани вземанията по бърз и опростен ред.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !